Nieuwsbericht

Overal protest sluiting peuterspeelzaal: ook in De Bilt

30 maart 2012 | 1 minuut lezen

Biltse peuters boden op 29 maart wethouder Mittendorff handtekeningen aan. De voorgenomen bezuiniging op de peuterspeelzalen raakt de peuters in de gemeente De Bilt hard. Met het aanbieden van hun 'handtekeningen' vragen zij, net als ouders, medewerksters en bestuur van de stichting Peuterspeelzalen De Bilt, aandacht voor hun situatie.

De peuterspeelzaal is een laagdrempelige voorziening voor peuters van 2 tot 4 jaar. In De Bilt gaan 350 peuters naar de peuterspeelzaal. Dat is 40% van alle peuters in de gemeente. Door de sluiting zouden zij hun vertrouwde plek verliezen.

Voor de 46 peuters met een VVE indicatie (vroeg- en voorschoolse opvang) zou de gemeente bij sluiting verplicht zijn een andere plek te vinden. Alle investeringen in het peuterspeelzaalwerk en scholing van leidsters van de afgelopen jaren zouden dan wel teniet worden gedaan. De overige peuters zouden zonder goede voorbereiding op de basisschool komen. Waar 150 peuters nog op een kinderopvang terecht zouden kunnen (beide ouders werken en kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag) vallen 150 peuters tussen wal en schip.

Het door een groot aantal peuters aanbieden van de handtekeningen aan wethouder Mittendorff vond plaats op vrijdag 30 maart om 10 uur op gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. In de commissie Burger en Bestuur van 12 april 2012 praat de gemeenteraad over het voorgenomen besluit van het college van B en W om de subsidie per 1/1/2014 volledig stop te zetten.

Lid wordenContact