Nieuwsbericht

Onderzoek Dwang en Drang bij VVE verschenen

23 maart 2012 | 1 minuut lezen

Het kabinet heeft laten onderzoeken of peuters met achterstanden met dwang en/of drang naar de voorschoolse educatie kunnen worden geleid. Ouders beter informeren en motiveren lijkt beter te werken. Het onderzoek maakt duidelijk dat bij dwang alleen een aanscherping van de OTS-gronden van toepassing zou kunnen zijn. Dit moet dan echt als stok achter de deur worden gebruikt door gemeenten. Bij drang denkt men meer aan gebruik van bestanden van gemeenten om ouders op voorschoolse educatie te wijzen en hen daarvoor te motiveren. Tot slot is het belangrijk dat de kwaliteit van voorschoolse educatie ook voor ouders een belangrijke stimulans is om hun kind ernaar toe te brengen. Op het landelijk congres peuterspeelzalen van de MOgroep op 13 juni 2012 besteden we ook aandacht aan dit thema.

Lid wordenContact