Nieuwsbericht

Wel achterstand, niet naar voorschool: Boete!

16 maart 2012 | 1 minuut lezen

Ouders die hun peuter met een taalachterstand niet naar de voorschool brengen, moeten een boete kunnen krijgen. Dat vindt de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (educatie). Hij schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad. Hij wil met het Rijk gaan overleggen over de ruimte voor een experiment hiermee. Op zijn website legt hij uit waarom hij dit wil.

Alles begint met taal. Rekenen, topografie, alle vakken leer je op school veel beter als je alles goed verstaat en je een goed woordje mee kunt praten. Te veel kinderen lopen in het basisonderwijs leerachterstanden op vanwege hun gebrekkige kennis van de Nederlandse taal. Met een goede taalkennis kunnen meer kinderen meedoen aan CITO-toetsen en krijgen ze betere schooladviezen voor de middelbare school mee.

Het streven van rijk en gemeenten is om 100% van de achterstandskinderen met VVE te bereiken. De MOgroep staat achter dat streven.

Lid wordenContact