Nieuwsbericht

VOG: voor wie in kinderopvang en peuterspeelzaal?

26 januari 2012 | 1 minuut lezen

De houder en alle personen werkzaam in de kinderopvang moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit geldt ook voor stagiaires en vrijwilligers. En in bepaalde gevallen voor huisgenoten van gastouders. Ook geldt dit voor alle personen die werkzaam zijn ten behoeve van de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in een peuterspeelzaal. Meer informatie is te vinden via website van VNG. www.vng.nl beleidsveld jeugd/kinderopvang/verklaring omtrent gedrag. De aanvraagformulieren voor de VOG zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl

Lia de Vries
28 januari 2013

Binnen Kinderopvang en Peuterspeelzalen moet iedereen een VOG. Dit voegt kwalitatief nauwelijks iets toe, maar brengt vooral administratieve rompslomp en extra kosten met zich mee.

Compleet haaks op de maatregel voor KDV en Psz staan de basisscholen: Op bijna iedere basisschool wordt gewerkt met LEESOUDERS. Deze ouders zitten met 1 of 2 kinderen 1 of meerdere keren per week, zeker een half uur per keer, ALLEEN met deze kinderen in een hoekje van de school of in een aparte ruimte, al dan niet afgesloten d.m.v. een deur.
Deze leesouders hoeven GEEN VOG... Dat vind ik onbegrijpelijk.

In de peuterspeelzaal is het bijna onmogelijk om alleen ergens te zijn met een kind.
Het risico dat een kind op een peuterspeelzaal loopt is vele malen kleiner, dan dat het aan een Leesouder wordt toevertrouwd. Toch moet IEDEREEN op de peuterspeelzaal, professional of vrijwilliger een VOG en een Leesouder, ook vrijwilliger, niet.......Voor mij onbegrijpelijk........

Wie kan mij het verschil verklaren??

Jan van der Wulp
4 februari 2013

Lia de Vries heeft gelijk. De maatregel in de kinderopvang is er één op basis van te veel aan incidenten. In het onderwijs (waar ik ook werkzaam ben) zijn blijkbaar de incidenten er niet of niet heftig genoeg.
In onze onderwijsorganisatie hebben we de stelregel (eigen regelgeving) dat wanneer een vrijwilliger alleen met kinderen vertoeft er ten allentijde een VOG aangevraagd moet worden. Blijft onverlet dat in het onderwijs de continuescreening nog niet is doorgevoerd.
En ja op bestuurbureau afstand is nooiit te controleren of een ieder zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Ik ben voorstander voor continue screening daar waar mogelijk gevaar is voor de medemens, ongeacht jong of oud.

Jan van der Wulp
4 februari 2013

Nog een opmerking.
Er is in het najaar 2012 sprake geweest dat de nulmeting gefaseerd zal plaatsvinden.
Op dit moment is het daar om trent nog steeds stil.
Weet iemand wat de status is. Het is al bijna 1 maart 2013.

Lid wordenContact