Blog

Gelukkig! Een snelle ontwikkeling.

Kirsten Jansma
6 oktober 2015 | 1 minuut lezen

Vorige week had ik de eerste kernteambijeenkomst betreffende een Somalisch jongetje van twee jaar en acht maanden. Deze bijeenkomst is tot stand gekomen samen met de ouders en mij omdat zowel de ouders als de leidsters zich zorgen maken over de algehele ontwikkeling van dit jongetje. Vooraf aan deze bijeenkomst is er geobserveerd en zijn er diverse testen en onderzoek gedaan. Elke betrokken partij ontving het verslag en de resultaten zijn de leidraad om concrete vragen omtrent zorg en hoe te handelen boven tafel te krijgen. 

Aanwezig zijn de ouders, de casemanager van Intergrale Vroeghulp, de logopediste, de orthopedagoog, de ergotherapeut, de leidsters en de casemanager van de gemeente. Best een tafel vol dus. Ondanks dat de moeder de Nederlandse taal niet goed machtig is, is er voor de ouders een veilige sfeer waardoor zij ook heel goed hun vragen en onzekerheden kunnen vertellen. Dit komt doordat er meerdere mensen (o.a. de casemanager van de gemeente en de leidsters) aan tafel zitten die de ouders meerdere keren per week zien en spreken. Dat voelt vertrouwd. Ze vinden het fijn dat iedereen met hun meedenkt over hun zoontje. De zorgen worden duidelijk. Zo blijkt dat hij bijna één jaar achterstand heeft op de meeste ontwikkelingsgebieden en op het spraak/taalgebied scoort hij momenteel als een kind van vier (!) maanden.

Tijdens het overleg worden concrete afspraken gemaakt. Een van de adviezen is om het jongetje elke ochtend naar de speelzaal te laten gaan zodat er meer stimulatie plaats gaat vinden. Doordat het gezin dit financieel zelf niet kan bekostigen wordt er geregeld dat er vanuit de gemeente bijzondere bijstand beschikbaar komt. Thuis komt er ondersteuning voor zowel moeder als kind. Er worden concrete afspraken gemaakt wie wat (en vooral zo snel mogelijk) gaat regelen. Nu een kleine week later is geregeld dat hij vier dagdelen de speelzaal kan bezoeken. Elke dag zien wij steeds weer sprongetjes die hij maakt in zijn ontwikkeling. Dit is mooi om mee te maken en vooral omdat het lijkt dat ook het kind dat voelt. Hij “opent” zich steeds meer en in rap tempo.

Lid wordenContact