Blog

MOgroep denkt mee over SER kindvoorzieningen

26 juni 2015 | 1 minuut lezen

De Leden van de MOgroep zijn automatisch lid van MKB-Nederland. Ik kreeg vaak te horen van leden peuterspeelzalen: wat voor zin heeft dat lidmaatschap eigenlijk van MKB. Wij zijn toch geen middenstanders ! MKB is naturlijk niet alleen voor winkeliers en commeciele organisaties. Ook peuterspeelzalen zijn ondernemers en hebben baat bij een goed ondernemersklimaat. En het MKB neemt zitting in de Sociaal Economische Raad (SER). Dat laatste wordt opeens heel interessant voor de peuterspeelzalen omdat vanuit de Tweede Kamer (motie Weyenberg) de opdracht is gegeven aan de SER om een advies uit te brengen over de toekomst van kindvoorzieninngen in Nederland. MKB-Nederland heeft aan ons gevraagd mee te denken over de adviezen die het MKB aan de SER wil geven. Dat gaan we zeker doen en we zullen onze achterban van peuterspeelzalen daar in betrekken. U hoort nog van ons !

ernst radius, senior adviseur MOgroep

Lid wordenContact