Blog

Gevraagd: Staatssecretaris voor Volle Broodtrommels

Wat heeft het bestrijden van Armoede en administratieve vereenvoudiging te maken met volle broodtrommels en overheidsbeleid?
Jacqueline Beekman
23 oktober 2017 | 2 minuten lezen

Vlaanderen heeft een minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding en Administratieve Vereenvoudiging. Om jaloers op te worden toch? Want alles waar wij in onze schuldenindustrie tegenaan lopen hebben ze daar belegd bij de politiek. En zo lekker kordaat ook: gewoon benoemen wat er moet gebeuren, namelijk het bestrijden van armoede! Om te beginnen door administratieve vereenvoudiging…

Hoe dat in de praktijk uitpakt? Geen idee. Mij gaat het vooral om een andere mindset over armoede. In Vlaanderen vinden ze dat ze inmiddels voldoende hebben onderzocht wat armoede doet met bijvoorbeeld kinderen die zonder boterham naar school gaan. Het is nu zaak hun broodtrommels te vullen.

En ja, ook hier waait een frisse wind door schuldenland. Armoede was onderwerp van een bekroonde documentaire en er is een mooi manifest opgesteld dat paal en perk moet stellen aan de schuldenindustrie, waarin immers iedereen aan schulden lijkt te verdienen, behalve diegenen die ze hebben. Ook de overheid is medeschuldig, blijkt steeds opnieuw.

Daarmee is er ook een steeds groter podium voor wetenschappelijk onderzoek rond armoede, waaruit bijvoorbeeld blijkt dat aanhoudend geldgebrek echt iets doet met je hersenen en dus met je gedrag. Je zou kunnen verwachten dat die verhelderende inzichten nu ook doorsijpelen in het rijksbeleid.

Niet dus. Kijk naar het regeerakkoord en huiver. Ondanks de belofte van een horizontale verankering van het armoedebeleid lijkt er voorlopig nog een serieuze kloof te gapen tussen woord en daad. Om de armoede te doen dalen moet je landelijk en lokaal een structureel beleid voeren. Subsidies voor lokale projecten zullen nooit de armoedecijfers omlaag krijgen, zonder voortdurende en verankerde aandacht voor continuïteit en impact van deze projecten. ”Weten is nog geen doen”, concludeerde de WRR eerder dit jaar in het gelijknamige rapport. Dat geldt kennelijk niet alleen voor mensen met schulden, maar ook voor de beleidsmakers van Rutte III.

“Nederland is, zonder dat zijn bewoners het beseffen, in de uitverkoop gegaan,” schrijft Paul Kalma in zijn boek Makke Schapen. Het idee van een gedeeld lot en dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het wel en wee van alle burgers, heeft plaatsgemaakt voor een grotere nadruk op ieders individuele verantwoordelijkheid voor zijn eigen lot. De persoonlijke vrijheid als hoogste goed.

Maar de mens is geen ‘rijk in een rijk’, schreef Benedictus de Spinoza al in zijn Ethica uit de zeventiende eeuw. Wat wij weer nodig hebben is een ecologische manier van denken in plaats van een louter economische. Economisch denken en handelen betekent: gebruikmaken van de wereld (en van andere mensen) om jezelf in leven te houden. Ecologisch denken en handelen betekent: leren leven met en in de wereld waarvan je leeft. Is onze democratie daartoe in staat? (Kalma)

Het zal wel moeten, denk ik, zolang we geen beter systeem hebben. En adequate armoedebestrijding en een sterke sociale basis zijn daar wat mij betreft cruciale componenten van. Nogmaals: die groeien niet vanzelf, die moet je planten, bewateren en met liefde opkweken. Een attente tuinman kan daarbij helpen. Dus als we aanstaande donderdag inderdaad een minister voor Volksgezondheid krijgen én eentje voor Medische Zorg, kan er dan niet ten minste ook een staatssecretaris komen voor Armoedebestrijding, Administratieve Vereenvoudiging en Volle Broodtrommels?

Lid wordenContact