Publicatie

Kenniskring Harmonisatie peuterwerk

19 december 2018 | 1 minuut lezen

Kwaliteit heeft een ingewikkelde prijs

OP 4 juli 2018 belegde Sociaal Werk Nederland een kenniskringbijeenkomst voor directeuren uit de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, en beleidsambtenaren van gemeenten. Vertegenworodigd waren deelnemers uit grote steden (Rotterdam en Amsterdam), middelgrote gemeenten (Leiden, Haarlem) en kerngemeenten (Dongen, Ridderkerk). Dat gaf een breed panorama van de stand van zaken rond de Harmonisatie. Dit boekje wil hun voorbeelden en kanttekeningen op een rijtje zetten en voorzien van aanbevelingen en goede voorbeelden. 

Harmoniseren doet denken aan welluidende composities zonder wanklanken en dissonanten. Dat geldt nog niet helemaal voor de harmonisatie van  peuterspeelzalen en kinderopvang. Met de wet OKE is er in de kinderopvang een kwaliteitsslag gemaakt. De wet Harmonisatie beoogt vervolgens om dit kwaliteitsniveau ook voor het peuterwerk te laten gelden. En in sommige gemeenten leidt het inderdaad tot betere samenwerking tussen de betrokken partijen, stellen professionals uit het veld. Anderzijds is het er door de veelheid aan financieringssystemen praktisch gezien vooral ingewikkelder en tijdrovender op geworden. ‘Ik kan het ouders alleen uitleggen met een groot stroomschema voor mijn neus.’

 

1 document toegevoegd