Publicatie

Wijziging van Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen 2013

15 maart 2013 | 1 minuut lezen

Minister Asscher (SZW) biedt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag en een Nota van wijziging inzake het voorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan. Tevens zendt hij de Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het betreft hier vooral technische wijzigingen. Zie de bijlage.

1 document toegevoegd