Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Samen werken aan kwaliteit in de jeugdhulp

Het doel van de jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien. Daar waar dit niet vanzelfsprekend is, bieden...

Nieuws |

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft een wetswijziging aangekondigd waardoor de jeugdgezondheidszorg al vóór de...

Nieuws |

Internetconsultatie gestart over inzet beroepskrachten VE in opleiding

Tot 25 september kunt u reageren op de voorgenomen aanpassing van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Nieuws |

Politie waarschuwt voor geldronselaars en sexting

De politie waarschuwt jongeren voor geldronselaars die actief zijn op social media en voor de gevaren van sexting.

Nieuws |

Landelijke partijen onderwijs, zorg en jeugd gaan preventief samenwerken

Om dit proces te begeleiden is nu kwartiermaker Rene Peeters aangesteld. Vroeghulp kan zwaardere zorg voorkomen.

Nieuws |

'Groeiende groep jonge salafisten wijst onze samenleving af'

Wetenschapper bezocht jarenlang religieuze bijeenkomsten: groeiende groep jonge salafisten op wie de politiek geen greep krijgt

Nieuws |

Oproep: pilot toekomstgericht werken met kwetsbare jongeren

In het kader van de landelijke aanpak 16-27 is het NJI op zoek naar partijen in het sociaal domein die dit najaar mee willen doen...

Nieuws |

Ouders positief over kinderopvang, maar kritisch over de kosten

SCP-rapport 'Kijk op kinderopvang; hoe ouders denken over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van...

Nieuws |

Privacy App Jeugd volledig vernieuwd

De Privacy App Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is volledig vernieuwd.

Nieuws |

Traumabewust professioneel werken in opkomst: voorkom ouders die het niet kunnen

Lees dit artikel van Sociale Vraagstukken: Stel eisen aan ouderschap; voorkom kindermishandeling.