Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Uitnodiging bijeenkomst: Alle kansen bieden aan het jonge kind #hoedan?
Als we een samenleving willen waarin mensen en kinderen veilig, gezond en gelukkig kunnen opgroeien, moeten we ervoor...

Nieuws |

Webinar bereik voorschoolse educatie: terugkijken en presentaties

Het webinar over het bereik van voorschoolse educatie gemist? Of gewoon nog eens terugkijken? Dan kan hier. In de bijlage zijn de presentaties...

Nieuws |

Start Drop In: onderzoek bijdrage jongerenwerk aan criminaliteitspreventie

Sociaal Werk Nederland start vanuit het landelijke programma Preventie met Gezag met het 3-jarige project Drop In. De ambitie van het project...

Nieuws |

Webinars over samenwerking preventie jeugdcriminaliteit

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gaan nauwer samenwerken om...

Nieuws |

‘Gratis’ kinderopvang niet voor alle ouders

Het kabinet is gestart met het ontwerp om kinderopvang voor alle kinderen tussen 0 en 12 jaar van werkende ouders naar een netto vergoeding te...

Nieuws |

Modelconvenant groepsaanpak: slim om mee te tekenen?

Het modelconvenant jeugdgroepaanpak regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling in de aanpak van problematische...

Nieuws |

Themabijeenkomst over het bereik van voorschoolse educatie

Het Ondersteuningstraject voor VE-aanbieders organiseert een online themabijeenkomst over het bereik van VE. De centrale vraag van deze...

Nieuws |

Minister Schouten bezoekt pilot 'Nooit meer skeer'

Op maandag 27 maart was minister Carola Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) ter gelegenheid van de Week van het Geld bij...

Nieuws |

Werkbezoek in Zwolle over kansengelijkheid jeugd

Beleidsmakers van diverse ministeries en professionals van o.a. de Gelijke Kansen Alliantie kwamen op donderdag 16 maart jl. naar Zwolle voor...

Nieuws |

Wetsvoorstel Wams: haken en ogen bij gegevensuitwisseling

Er is een nieuw voorstel in de maak voor aanpassing van de Wmo: de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Dit wetsvoorstel...