Nieuwsbericht

Bijeenkomst ‘Jongeren naar de arbeidsmarkt: Doen wat werkt’

7 mei 2018 | 1 minuut lezen

Wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren die buiten beeld zijn? Samen met Instituut Gak doet Movisie hier onderzoek naar. We halen kennis op uit de literatuur, maar ook ervaringen en kennis uit de praktijk. Ben jij als gemeenteambtenaar, professional of initiatiefnemer betrokken bij de uitvoering van projecten die arbeidsparticipatie van jongeren bevorderen? Wil jij ook meer zicht krijgen op werkzame elementen van de projecten? Kom dan naar de gratis bijeenkomsten op 8, 13 of 14 juni.

Tijdens de bijeenkomsten vragen we deelnemers om hun ervaringen met projecten uit hun eigen praktijk in te brengen. Samen verkennen we wanneer projecten als succesvol worden gezien, wat juist niet werkt en hoe en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Het doel is om met elkaar meer zicht te krijgen op wat werkt in de projecten en zo van elkaar te leren. De uitkomsten benutten we voor het onderzoek.

Voor wie?
Uitvoerende professionals of initiatiefnemers van lokale of regionale projecten en gemeenteambtenaren die zicht hebben op de uitvoering van projecten. Dat kan vanuit Werk & Inkomen, Wmo, jongerenwerk of onderwijs.

Wanneer?

Vrijdag 8 juni 2018 van 9.30-12.00 uur in Zwolle, locatie: www.dock24.nl
Woensdag 13 juni 2018 van 9.30-12.00 uur in Amsterdam, locatie: www.dekandidatenmarkt.nl
Donderdag 14 juni 2018 van 13.30-16.00 uur in Eindhoven, locatie: www.hightechcampus.nl

Alle bijeenkomsten zijn gratis. Klik hier om aan te melden.