Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie
Nieuwsbericht

Bijeenkomst ‘Jongeren naar de arbeidsmarkt: Doen wat werkt’

7 mei 2018 | 1 minuut lezen

Wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren die buiten beeld zijn? Samen met Instituut Gak doet Movisie hier onderzoek naar. We halen kennis op uit de literatuur, maar ook ervaringen en kennis uit de praktijk. Ben jij als gemeenteambtenaar, professional of initiatiefnemer betrokken bij de uitvoering van projecten die arbeidsparticipatie van jongeren bevorderen? Wil jij ook meer zicht krijgen op werkzame elementen van de projecten? Kom dan naar de gratis bijeenkomsten op 8, 13 of 14 juni.

Tijdens de bijeenkomsten vragen we deelnemers om hun ervaringen met projecten uit hun eigen praktijk in te brengen. Samen verkennen we wanneer projecten als succesvol worden gezien, wat juist niet werkt en hoe en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Het doel is om met elkaar meer zicht te krijgen op wat werkt in de projecten en zo van elkaar te leren. De uitkomsten benutten we voor het onderzoek.

Voor wie?
Uitvoerende professionals of initiatiefnemers van lokale of regionale projecten en gemeenteambtenaren die zicht hebben op de uitvoering van projecten. Dat kan vanuit Werk & Inkomen, Wmo, jongerenwerk of onderwijs.

Wanneer?

Vrijdag 8 juni 2018 van 9.30-12.00 uur in Zwolle, locatie: www.dock24.nl
Woensdag 13 juni 2018 van 9.30-12.00 uur in Amsterdam, locatie: www.dekandidatenmarkt.nl
Donderdag 14 juni 2018 van 13.30-16.00 uur in Eindhoven, locatie: www.hightechcampus.nl

Alle bijeenkomsten zijn gratis. Klik hier om aan te melden.