Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie
Nieuwsbericht

Subsidie voor taaltrajecten

Chris Bos
3 mei 2018 | 1 minuut lezen

Organisaties hebben nog tot 30 juni 2018 om subsidie aan te vragen voor taaltrajecten die de taalvaardigheid van laaggeletterde ouders vergroten. De subsidieregeling is een initiatief van de ministeries OCW, SZW en VWS in het kader van het programma “Tel mee met Taal” ter vermindering van laaggeletterdheid. Organisaties die te maken hebben met laaggeletterde ouders kunnen hier alle informatie vinden.

Voor wie
Organisaties die te maken hebben met laaggeletterde ouders. De aanvraag wordt gedaan door één organisatie (rechtspersoon) namens ten minste drie partijen, waaronder ten minste één gemeente, ten minste één basisbibliotheek en ten minste één instelling die de jeugdgezondheidszorg uitvoert, een school of voorschoolse voorziening.

In totaal gaat het om:

  • € 1.000.000 voor taaltrajecten die de taalvaardigheid van laaggeletterde ouders vergroten
  • € 125.000 voor andere activiteiten voor deze doelgroep.

U kunt tot maximaal 80% van de kosten vergoed krijgen.

Investeren in laagtaalvaardige ouders geeft kind meer kansen 
Laagtaalvaardige ouders hebben grote moeite om te communiceren met en over hun kinderen. Het stimuleren van taalontwikkeling loont; het vergroot de kansen van ouders én kinderen. Door een taalrijke omgeving thuis worden kinderen bovendien zelf taalvaardiger, omdat ze vaker worden voorgelezen en zelf meer gaan lezen.