Nieuwsbericht

Sociaal Werk Nederland doet onderzoek naar de rol van jongerenwerkers anno 2017

1 mei 2018 | 1 minuut lezen

Samen met Herwin Horst, masterstudent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen doet Sociaal Werk Nederland onderzoek. In het kader van zijn masterscriptie doet hij bij Sociaal Werk Nederland onderzoek naar de staat van jongerenwerk.

In 2009 is reeds een onderzoek geweest naar de staat van jongerenwerk voor heel Nederland. Herwin: ''In dit onderzoek kijk ik naar drie lidorganisaties van SWN die zowel in 2009 als in 2018 actief zijn (geweest) op gebied van jongerenwerk, mede om een vergelijking te kunnen maken. Vanaf 2015 hebben met de decentralisaties van de Jeugdwet, de WMO en Participatiewet, veranderingen plaatsgevonden in de structuur van het sociale domein. Een van de vraagstukken is welke rol jongerenwerk moet krijgen in het getransformeerde jeugdbeleid (o.a. Clarijs & Migchielsen, 2016; Metz, 2017). In mijn onderzoek kijk ik hoe jongerenwerk als werkvorm te typeren is en welke (theoretische) uitdagingen in de praktijk daarbij een rol kunnen spelen, ten einde in te kunnen spelen op deze uitdagingen. Sociaal Werk Nederland wil in 2018 ook onderzoek uit laten voeren naar de landelijke formatie van jongerenwerk anno 2018. Hiervoor wordt nog financiering gezocht.''

Voor meer informatie: Herwin Horst herwin.horst@student.ru.nl of  Ernst Radius, senior adviseur, via radius@sociaalwerk.nl