Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie
Nieuwsbericht

Nieuwe herverdeling VVE budgetten naar Tweede Kamer

26 april 2018 | 1 minuut lezen

Minister Arie Slob heeft de nieuwe verdeling van VVE-middelen voor zowel de scholen als voor de gemeenten bekend gemaakt.  Dit voorstel wordt in het AO van 16 mei aanstaande besproken met de leden van de vaste commissie OCW van de Tweede Kamer. De regeling gaat per 2019 in. Veel gemeenten gaan er op vooruit met een aanzienlijke verhoging van het jaarlijkse budget. Een aantal gemeenten gaat er op achteruit, soms ook met behoorlijke budgetten. De minister heeft voor die gemeenten een overgangsregeling getroffen van drie jaar. Sociaal Werk Nederland had al bij Prinsjesdag in 2017 gepleit voor een goede overgangsregeling als gemeenten er op achteruit gaan. Sociaal Werk Nederland wil graag met de minister in gesprek over de wijze waarop hij die 16 uur regeling wil gaan inrichten voor de voorschoolse educatie. De combinatie van meer geld voor kleinere gemeenten en tegelijk de eis van 16 uur aanbieden voor peuters met een achterstand is een hele uitdaging voor veel gemeenten en organisaties. Alle documenten over de herverdeling staan in de bijlagen.