Nieuwsbericht

Oproep: denk mee en meld je aan! Werkconferentie Maatschappelijke Diensttijd

26 april 2018 | 1 minuut lezen

Tijdens deze vervolgconferentie staat verdere aanscherping en verdieping van ‘vraag en aanbod’ centraal, aan de hand van voorbeelden van maatschappelijke diensttijd. Het wordt een inspirerende middag waarbij er volop gelegenheid is voor jongeren, maatschappelijke organisaties en overheden om ideeën met elkaar uit te wisselen en voorbeelden van maatschappelijke diensttijd concreet te maken. Dit is het moment om input te leveren voor de invulling van de maatschappelijke diensttijd!

Opbrengst tot nu toe
Jongeren zijn enthousiast om mee te helpen bij het ontwerpen van de maatschappelijke diensttijd. Dat bleek eerder dit jaar tijdens de focusgroepen die NJR organiseerde en tijdens de eerste werkconferentie afgelopen 9 februari. Hier gingen jongeren, maatschappelijke organisaties, gemeenten, provincies en ministeries met elkaar in gesprek over belangrijke do’s and don’ts.

Jongeren zien graag dat de diensttijd:

  • vrijwillig is en flexibel ingericht kan worden qua tijd en duur;
  • uitgaat van een goede match en dus aansluit bij ieders persoonlijke interesse;
  • de kans biedt om skills te leren en nieuwe ervaringen op te doen;
  • een vorm van erkenning en waardering oplevert.

Maatschappelijke organisaties onderstrepen het belang van deze punten en geven daarnaast aan dat:

  • de regeldruk laag moet zijn, bijvoorbeeld door aan te sluiten op wat er al is;
  • zij baat hebben bij een goede ondersteuning bij de implementatie;
  • we met elkaar doorlopend moeten evalueren of we inderdaad goede matches realiseren, of we jongeren voldoende bereiken en of we hen de ervaring bieden die ervoor zorgt dat zij zich later misschien nogmaals actief willen inzetten.

Aanmelden voor deze conferentie kan niet meer.