Nieuwsbericht

Last call: 9e Landelijke IKC-dag: 23 september

7 september 2022 | 1 minuut lezen

Met keynote van prof. dr. Micha de Winter,  sociaal-pedagoog en emeritus-hoogleraar Universiteit Utrecht.

De Afrikaanse uitdrukking ‘it takes a village to raise a child’ blijkt niet zo maar een volkswijsheid uit een andere samenleving, maar wordt sterk ondersteund door wetenschappelijke evidentie, ook in onze eigen westerse samenlevingen. De vraag is hoe we dit gegeven vertalen naar onze moderne pedagogische praktijken, of, met andere woorden: hoe geven we in deze tijd vorm aan de pedagogische civil society? Sociaal Werk Nederland is medeorganisaor van de IKC-dag.

Een belangrijk element daarvan is de actieve betrokkenheid van kinderen bij de vormgeving van hun sociale omgeving. Hoe bevorderen we, bijvoorbeeld binnen de IKC’s, het handelingsvermogen van kinderen, die op zijn beurt weer een essentieel element van democratisch burgerschap vormt? Keynote Micha pleit in zijn publicaties voor sociale verbondenheid in een tijd die sterk de nadruk legt op individuele prestaties en waarin persoonlijke belangen om voorrang vragen. Dat is niet een omgeving waarin kinderen gedijen.

Kinderen zijn voor hun ontwikkeling aangewezen op een veilige sociale inbedding die door volwassenen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien. Hij laat zich daarom ook zeer kritisch uit over het problematiseren van onze jeugd en over de maatregelen die altijd weer worden voorgesteld om aan het ongemak dat zij bezorgen een einde te maken. Zo heeft Micha een hard hoofd in het ‘classificeren’ van kinderen (ADHD, enz.) waarmee kinderen in feite buiten het gewone leven, in dit geval een school, worden geplaatst. Hij is een voorstander van duidelijke grenzen en handhaving hiervan, maar pleit dan altijd weer voor een directe menselijke benadering van de jeugd die de grenzen opzoekt.

Bestuurders en medewerkers uit kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en gemeenten zijn van harte welkom op deze inspirerende dag!

  • Locatie Landelijke IKC-dag; Van der Valk hotel Utrecht, Winthontlaan 4, 3526 KV Utrecht
  • Vrijdag 23 september, van 09:30 tot 16:00 uur
  • Kosten 150 euro

Voor aanmelden en meer informatie, ga naar Landelijke IKC-dag