Publicatie

Opschalingsgids Sociale Technologie

29 januari 2018 | 1 minuut lezen

De 'opschalingsgids sociale technologie' is een handleiding met praktische adviezen en verwijzingen, die een compleet beeld geeft van wat je moet doen voor succesvolle opschaling en verduurzaming van sociale technologie in het sociaal werk. De gids is ontwikkeld door kwartiermaker André Hintzen in het kader van zijn onderzoek naar de toepassing van sociale technologie bij leden van Social Werk Nederland.

Sociale technologie
Sociale technologie is de verzamelnaam van alle technologische hulpmiddelen (eHealth, robotica en domotica) met de potentie de dienstverlening en het (zelf)organiserend vermogen van hulpverleners én cliënten te versterken en de uitwisseling van kennis en ervaring te bevorderen.

Gebruik blijft achter
Een quickscan onder leden van Sociaal Werk Nederland laat zien dat sociale technologie nog maar mondjesmaat wordt ingezet. Tegelijkertijd is er wel de verwachting dat sociale technologie kan bijdragen aan een doelmatigere hulpverlening, én dat het cliënten meer autonomie en invloed op hun eigen welbevinden kan gevenDat het gebruik ervan in de sociale sector nog niet echt doorbreekt heeft voor een deel te maken met de beperkte kennis, capaciteit en middelen, waardoor het thema nog onvoldoende aandacht en prioriteit krijgt.

Handreiking voor opschaling
Beloftevolle experimenten met sociale technologie bereiken niet altijd het gewenste eindstadium. Daarmee raken niet alleen tijd en geld, maar vaak ook het enthousiasme en de motivatie voor sociale innovatie verloren. De hamvraag is dan ook: hoe kom je van een veelbelovend maar nog broos experiment tot een geïntegreerde, duurzame en vooral doeltreffende toepassing?
 

5 documenten toegevoegd
Lid wordenContact