Nieuwsbericht

Meer inzicht met de Berenschot Benchmark Sociaal Werk

3 mei 2023 | 3 minuten lezen

Wil je als sociaalwerkorganisatie meer inzicht in bijvoorbeeld je personeelskosten, productiviteit, overhead, tarieven en financiële positie? En hoe deze data zich verhouden tot die van vergelijkbare organisaties? Doe dan mee aan de Benchmark Sociaal Werk, ontwikkeld door adviesbureau Berenschot in samenwerking met Sociaal Werk Nederland. Dit instrument helpt om diverse parameters te kaart te brengen, te vergelijken en optimaliseren. We nodigen onze leden van harte uit om deel te nemen. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 2 juni a.s.

Waarom een Benchmark Sociaal Werk?
Zowel sociaalwerkorganisaties als opdrachtgevers streven naar goede en betaalbare dienstverlening. Maar wat is precies ‘goed’ en ‘betaalbaar’? Inzicht in de kostprijs en effecten (outcome) van dienstverlening is vaak nog beperkt voorhanden, net als gevalideerde en eenduidige kengetallen. Terwijl deze stuurinformatie kan helpen om de eigen bedrijfsvoering te verbeteren én gesprekken met opdrachtgevers beter, proactiever en meer datagedreven te kunnen voeren.

Meedoen aan de benchmark biedt deelnemers:

  • gedetailleerd inzicht in de opbouw van hun bedrijfsvoering, kostprijzen, tarieven en opbrengsten;
  • sectorbrede én specifieke referentiecijfers over verschillende parameters zoals functiemix, personeelskosten, productiviteit, verhouding vast/flexibel, overhead, kostprijzen, tarieven, opbrengsten en financiële positie;
  • concrete adviezen om deze parameters te optimaliseren; en
  • gedeelde kennis, inzichten en best practices.

Elke deelnemer ontvangt een eigen rapportage. Daarnaast stelt Berenschot een sectorbeeld op met waardevolle data voor een sterke landelijke positionering van het sociaal werk. Uiteraard worden de resultaten van individuele organisaties nooit gedeeld.

Naar een sectorbreed, meerjarig kwaliteitsinstrument
Adviesbureau Berenschot heeft een goede reputatie in het meten, benchmarken en optimaliseren van de bedrijfsvoering en kostprijzen, onder meer bij sociaalwerkorganisaties. In diverse sectoren is ervaring opgedaan met benchmarkonderzoeken voor o.a. gemeenten, grote zorgaanbieders en (leden van) brancheorganisaties als Valente, de Vlaamse CAW-groep, de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland, ActiZ, Zorgthuisnl en Associatie Hospicezorg Nederland. In al deze onderzoeken is gewerkt vanuit het Berenschot benchmarkmodel dat samen met aanbieders in zorg en sociaal werk is ontwikkeld.

Inzet is een benchmarkinstrument dat prestaties op het vlak van financiën en kwaliteit duurzaam en eenduidig in kaart brengt. De bedoeling is het instrument in de komende jaren verder door te ontwikkelen en uit te breiden, in lijn met het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk en het KPI-model die door steeds meer sociaalwerkorganisaties worden gebruikt. Deelnemende organisaties vormen met elkaar een benchmark community, waarin het elkaar kennen, van elkaar leren en elkaar helpen centraal staan.

Proces, kosten en aanmelding
Op de website van Berenschot en in de uitnodigingsbrief onderaan deze pagina vind je meer informatie over het traject, de stappen die worden doorlopen en de kosten voor deelname. Op woensdagmiddag 31 mei a.s. wordt de benchmark toegelicht in een online informatiebijeenkomst (via MS Teams, vooraf aanmelden is niet nodig). Inschrijven voor de benchmark kan tot uiterlijk vrijdag 2 juni a.s. via deze link.

Neem in geval van vragen contact op met Marvin Hanekamp en Jorine Rabius van Berenschot. Je kunt ook contact opnemen met Marcel Mathijssen, senior adviseur bij Sociaal Werk Nederland.

Klik hier voor meer informatie over het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk of meld je aan voor één van de introductiebijeenkomsten op 21 september of 20 november a.s.

Lees ook het nieuwsbericht
Maak de impact van sociaal werk inzichtelijk met KPI-model en Impactkaart.