Nieuwsbericht

Internetconsultatie subsidieregeling ‘duurzaam maatschappelijk vastgoed’ geopend

13 april 2022 | 1 minuut lezen

De internetconsultatie van de regeling ‘Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed’ (DUMAVA) is geopend. Deze consultatie heeft als doel om input op te halen voor het definitief maken van deze subsidieregeling, die eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet komt in de kosten die zij maken om te verduurzamen. Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed draagt bij aan de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving.

Sociaalwerkorganisaties in Nederland beschikken over zo’n 1.500 buurthuizen en wijkcentra, waarvan een deel in eigendom. De subsidieregeling die wordt voorbereid betreft ook buurthuizen en wijkcentra. Graag attenderen we u daarom op deze internetconsultatie en op de mogelijkheid voor leden met maatschappelijk vastgoed (in eigendom) om zelf ook te reageren. Als huurder van maatschappelijk vastgoed kunt u de gemeente/verhuurder attenderen op de komst van deze subsidieregeling.

Sociaal Werk Nederland bereidt een reactie voor in afstemming met Bouwstenen voor Sociaal, die in het beginstadium betrokken zijn geweest bij de opzet van deze regeling. Wij zullen in onze reactie met name ingaan op enkele onduidelijkheden in de regeling, waaronder de vennootschapsbelastingplicht als afwijzingsgrond, de reikwijdte (kantoorgebouwen al dan niet gecombineerd met dienstverlening) en de uitvoeringslast voor (kleinere) organisaties. Wij zullen onze reactie, zichtbaar voor alle belangstellenden, plaatsen vóór de einddatum van de internetconsultatie (29 april 2022).

Klik hier voor de internetconsultatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lid wordenContact