Nieuwsbericht

Terugblik op congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

26 maart 2018 | 1 minuut lezen

“Samenwerken, ontmoeten, proberen te ontdekken wat een ander beweegt, wat die wil, hem of haar in de ogen kijken: in ons privéleven doen we vaak niet anders. Maar als functionaris vergeten we die menselijke trekjes. Terwijl we de ambitie om anderen bij de samenleving te betrekken wel degelijk hebben.” Aldus Bas van Dungen, directeur-generaal Curatieve Zorg op het ministerie van VWS, tijdens het drukbezochte congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’, op 15 maart in Nieuwegein.

Sociaal Werk Nederland was nauw betrokken bij de voorbereiding van het congres en de invulling van de workshops. Marijke Vos was bovendien mede-expeditieleider van een Mission Possible.  

Veel bruikbare informatie en terugblik in speciaal e-zine
De opkomst was hoog: ruim 800 deelnemers uit het brede sociale domein: ervaringsdeskundigen, sociaal werkers, professionals uit de ggz, gehandicaptensector, opvang en sociaal domein, medewerkers van gemeenten en woningcorporaties en veiligheidsprofessionals. In 45 workshops en bouwsessies over de thema’s burgerkracht, meedoen in de samenleving, samenwerken, duurzame financiering en wonen en opvang, gingen deelnemers aan de slag.
Een uitgebreid verslag van de dag is te vinden in een kleurrijk naslagwerk-met-inhoud.
Hier vind je het e-zine, met quotes, foto's, presentaties, workshopverslagen en interviews met deelnemers en inleiders.

Lid wordenContact