Goed voorbeeld

"Eenzaamheid los je niet op met alleen activiteiten"

‘Zes jaar geleden vroeg gemeente Opsterland aan Timpaan Welzijn onderzoek te doen naar eenzaamheid. Die opdracht nam ik graag aan,’ aldus Willie Oldengarm, projectleider Integrale Aanpak Eenzaamheid bij Timpaan Welzijn en bovendien zelfstandig adviseur gespecialiseerd in eenzaamheid.
De kennis die ze had opgedaan tijdens haar studie Sociale Gerontologie kon ze goed gebruiken voor het ontwikkelen van een integrale aanpak van eenzaamheid en een actieplan om eenzaamheid te voorkomen. ‘Maar die aanpak kwam er niet vanzelf. Al jaren trekken de gemeente, vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen samen op en ze investeren hier veel tijd en energie in.’

Wat te doen als je een partner mist?
Tijdens het landelijke eenzaamheidscongres van Coalitie Erbij (22 september 2016) vertelde Willie Oldengarm over de nieuwe aanpak. ‘Daarin draait het om een signaleringskaart met een praktisch verwijssysteem. Voor specifieke doelgroepen wordt een apart plan van aanpak gemaakt.’
Eenzaamheid is immers iets heel persoonlijks, is de ervaring van Willie Oldengarm. ‘Nog te vaak wordt vergeten te vragen wat degene zélf graag wil. Naar een koffieochtend gaan helpt niet structureel als je een partner mist. Een duurzame oplossing vraagt om een individuele aanpak en een persoonlijk plan dat uitgaat van eigen regie.’

Kennisdeling is belangrijke basis
Wanneer je iets wilt doen aan eenzaamheid moet je weten wat eenzaamheid is, bij wie het voorkomt, hoe je signaleert en weten wat wel en vooral wat niet werkt. Willie Oldengarm: ‘Daarom besteden we in Opsterland continu veel aandacht aan voorlichting en training van vrijwilligers en professionals. We organiseren workshops over signaleren en samenwerking, en we leiden vrijwilligers op tot netwerkcoaches. Ik ontwikkelde samen met de NHL (Noordelijke Hogeschool Friesland) een training “aanpak eenzaamheid”. Die hebben we gegeven aan een breed samengestelde cursusgroep van wijkverpleegkundigen, sociaal werkers, het gebiedsteam en vrijwilligers.’

Nog meer nieuwe methodes en projecten
Ondertussen gaat Timpaan Welzijn door op de ingeslagen weg. ‘We ontwikkelen allerlei nieuwe projecten gericht op preventie van eenzaamheid. Bijvoorbeeld Buur & Co in Gorredijk, dat is gericht op samenredzaamheid in de buurt. Bovendien staat het project Welzijn op Recept in de steigers. Opbouwwerkers en wijkverpleegkundigen bezoeken samen appartementen waar senioren wonen en gaan in gesprek over eenzaamheid. En Wijnjewoude organiseert voor het dorp een symposium over saamhorigheid en eenzaamheid.’

Opsterland is lichtend voorbeeld voor andere gemeenten
Willie Oldengarm is goed te spreken over de samenwerking met de gemeente Opsterland en de betrokken lokale organisaties. ‘We zijn nu bezig met de borging van de aanpak en ik vind het geweldig dat de gemeente Opsterland al zoveel heeft geïnvesteerd in dit project. Daar kunnen heel veel gemeenten een voorbeeld aan nemen!’

Details

Geplaatst op: 22 september 2016 - 10:52
Geplaatst door:
Profielfoto van Janina van der Zande
Janina van der Zande