Themaoverzicht

Inclusieve Samenleving & Participatie

Hoofdthema's

Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Deze buurtbasis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen vormen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen mee kunnen doen, zich als burger gewaardeerd voelen en van daaruit ook willen omkijken naar anderen. Met oog voor diens persoon, talenten én  zwakkere momenten.
 

 

Publicaties

 

Eigen Kracht-conferenties bij gezinnen in de regio Amsterdam

Door het zelf maken van een hulpplan voorkwamen familie, vrienden en bekenden van 22 kinderen in de stadsregio Amsterdam een ondertoezichtstelling van Bureau Jeugdzorg. Dit blijkt uit onderzoek...

-
834

Onderzoek naar jeugd- en jongerenwerk

10 december 2009
Een onderzoek dat aangeeft hoe het staat met professioneel jeugd- en jongerenwerk in Nederland. Het biedt een actueel overzicht van de capaciteit en kwaliteit van het jeugd- en...

Annemie Kemps
-
576

Competentieprofiel jongerenwerker

28 januari 2009
Een overzicht van specifieke competenties waar jongerenwerkers van nu over moeten beschikken. Het is voor werkgevers een basis voor opleidingsbeleid en competentiemanagement.

Annemie Kemps
-
1075

Visitatiecommissies: Jongerenwerk is urgent

27 februari 2009
Jongerenwerk is urgent, moet beter en heeft grote preventieve waarde. Dat concludeerden de gemeenten Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht, na onderzoek door een visitatiecommissie....

Annemie Kemps
-
885

RMO-rapport Tussen flaneren en schofferen

april 2008
Jongeren hangen rond in de buurt en zorgen voor overlast. Of zijn omwonenden, passanten en winkeliers te intolerant? Hoe dan ook, conflicten lopen vaak uit de hand. Bijna automatisch...

Annemie Kemps
-
1036
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten