Themaoverzicht

Inclusieve Samenleving & Participatie

Hoofdthema's

Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Deze buurtbasis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen vormen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen mee kunnen doen, zich als burger gewaardeerd voelen en van daaruit ook willen omkijken naar anderen. Met oog voor diens persoon, talenten én  zwakkere momenten.
 

 

Publicatie

Handreiking voor buurtbewoners om te werken aan een veilige wijk voor LHBTi's

Het initiatief om in de wijk aan de slag te gaan volgens de werkwijze van Natuurlijk Samen ligt in de handen van bewoners. Buurtbewoners zetten een Natuurlijk Samen-wijkgroep op van mensen met diverse achtergronden die willen optreden voor veiligheid, tolerantie en sociale cohesie in de buurt. Zij ondernemen in hun eigen buurt acties om de veiligheid en leefbaarheid van en voor LHBTI’s te verbeteren.Deze acties bedenkt de wijkgroep zelf. Professionals vanuit bijvoorbeeld sociale wijkteams of het opbouwwerk kunnen dit ondersteunen. De Alliantie Natuurlijk Samen kan hierbij advies geven.

In de handreiking wordt achtereenvolgens ingegaan op de activering van sleutelfiguren, het verrichten gezamenlijke acties, evaleuren van een gezamelijke actie.

Details

Geplaatst op: 7 februari 2018
Geplaatst door:
Auteur: Joke Bakker en Mellouki Cadat-Lampe
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten