Themaoverzicht

Inclusieve Samenleving & Participatie

Hoofdthema's

Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Deze buurtbasis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen vormen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen mee kunnen doen, zich als burger gewaardeerd voelen en van daaruit ook willen omkijken naar anderen. Met oog voor diens persoon, talenten én  zwakkere momenten.
 

 

Publicaties

 

Ontwikkelingsperspectief in basisonderwijs gereed

De PO-Raad heeft een handreiking gemaakt om scholen voor regulier basisonderwijs te ondersteunen in het opstellen van en werken met dit perspectief.

-
2353

Gezamenlijke oudercommissie voor kindcentra

Om te voorkomen dat een IKC, met de ‘I’ van Integraal hoog in het vaandel, een gescheiden beleid voert als het gaat om medezeggenschap van ouders, zijn er in het land initiatieven om deze...

-
1604

Handreiking natuurbeleving na schooltijd

Handreiking van Movisie met concrete handvatten voor samenwerking om een groen naschools aanbod te ontwikkelen, te versterken én in te bedden in beleid. In zes stappen op zoek naar de juiste...

-
1045

Effecten combinatiefunctionaris in onderwijs onderzocht

Sinds 2008 kennen we combinatiefunctionarissen. Zij werken zowel binnen als buiten de scholen, voornamelijk op het gebied van sport en cultuur. Oberon deed onderzoek naar de uitwerking van deze...

-
1857

Brede school, brede buurt

Samenwerking. Daarin schuilt de kracht van een brede school. Een werkelijk brede school heeft niet alleen partners in huis, maar werkt er ook intensief mee samen. En daar wringt in de praktijk...

Monique Kaasjager
-
1020

Van 200 naar 2000 Brede Scholen.

Tien jaar geleden telde Nederland nog maar zo’n 200 brede scholen. Nu zijn dat er ruim 1600, alleen al in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn dat er naar schatting...

-
1014
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten