Themaoverzicht

Inclusieve Samenleving & Participatie

Hoofdthema's

Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Deze buurtbasis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen vormen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen mee kunnen doen, zich als burger gewaardeerd voelen en van daaruit ook willen omkijken naar anderen. Met oog voor diens persoon, talenten én  zwakkere momenten.
 

 

Publicaties

 

Publicatie "De financiele zelfredzaamheid van statushouders'

Een nieuwe publicatie van KIS biedt bouwstenen om de financiële zelfredzaamheid van nieuwkomers te vergroten.

-
609

SCP-rapport over moeizame integratie Eritrese statushouders

Sinds 2014 vormen Eritreeërs, na de Syriërs, de grootste groep onder mensen die in Nederland een verblijfsstatus krijgen.

-
493

Nieuwe Handreiking integratie Eritrese nieuwkomers

Van KIS / Judith Ferrier, Merel Kahman en Lisette Massink .

-
1458

Replicatie van het meetinstrument voor sociale uitsluiting

Sociale uitsluiting: goed digitaal beschikbaar meetinstrument voor dit fenomeen. SCP.

-
1109

Begeleiding naar werk van arbeidsgehandicapten schiet te kort

Gemeenten en UWV moeten meer doen om werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Ze hebben mensen met een arbeidsbeperking die in de bijstand of WIA zitten niet goed in...

-
3023

Vragen en antwoorden Wet inburgering

Wie zijn inburgeringsplichtig? Wie zijn vrijgesteld? Wanneer gaat de inburgeringstermijn in? Die en nog veel meer vragen én de bijbehorende antwoorden vindt u in de publicatie Vragen en...

-
1250

Wijktheater in Rotterdam

Het wijktheater brengt bevolkingsgroepen bijeen. Stichting Sonor bracht het Rotterdams wijktheater in contact met bewoners van het Oude westen. Deze Rotterdamse opbouworganisatie ondersteunt...

Monique Kaasjager
-
1181

Mikado Helpdesk: info voor andere culturen

De Mikado Helpdesk is een website en informatielijn voor mensen uit verschillende culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over de zorg & welzijn. Met veel informatie, filmpjes,...

-
1052
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten