Themaoverzicht

Inclusieve Samenleving & Participatie

Hoofdthema's

Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Deze buurtbasis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen vormen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen mee kunnen doen, zich als burger gewaardeerd voelen en van daaruit ook willen omkijken naar anderen. Met oog voor diens persoon, talenten én  zwakkere momenten.
 

 

Nieuwsbericht

Mensen met een LVB willen meedoen, maar dat gaat vaak niet vanzelf

Op 1 september 2020 geplaatst door

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk, omdat hun beperking niet wordt herkend of erkend door hun omgeving. Het is namelijk niet altijd duidelijk dat iemand een licht verstandelijke beperking heeft. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat iemand niet wil, terwijl het meer een kwestie is van niet kunnen.
Tijdige signalering en begeleiding op school, meer besef bij de werkgever en ondersteuning vanuit de omgeving kunnen de problemen rond het meedoen van mensen met een LVB verminderen.

Dat schrijven Lisa Putman en Isolde Woittiez van het SCP over hun rapport “Meer Meedoen” dat op 1 september is gepresenteerd.

Van de jongeren met een LVB kan ruim de helft niet zonder extra ondersteuning meekomen in het onderwijs. Dar is veel meer dan het aandeel jongeren zonder LVB dat moeite heeft mee te komen in het onderwijs (5%).
Jongeren met een LVB hebben meer moeite met het onthouden van nieuwe dingen of het begrijpen van abstracte zaken en hebben vaker gezondheids- en psychische problemen dan jongeren zonder een beperking. Ze hebben vaker problemen met de impulscontrole en met het overzien van de gevolgen van (hun) gedrag voor anderen. Deze onhandigheid in sociale situaties kan leiden tot frustraties en conflicten met klasgenoten.

Door tijdig te signaleren dat een leerling een LVB heeft én met de juiste begeleiding in de klas kunnen leerlingen met een LVB beter meekomen. Een preventieve aanpak in alle leefmilieus waarbij ouders en school samenwerken, is succesvoller dan een geïsoleerde aanpak die zich op één kenmerk van de jongere of diens leefsituatie richt. Zo zal bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining voor de leerling meer succes hebben als deze gecombineerd wordt met een opvoedcursus voor de ouders en coaching van leerkrachten hoe ze sociaal wenselijk gedrag kunnen stimuleren bij leerlingen met een LVB.

Gevolgen coronacrisis
Het is nu nog lastig aan te geven wat precies de gevolgen zullen zijn voor mensen met een LVB, maar de verwachting is dat de beperkingen in het onderwijs, vooral het wegvallen van praktijkvakken, nadelig zullen zijn voor hun arbeidsmarktpositie, die door de crisis toch al onder druk staat. Mensen met een LVB zijn vooral werkzaam aan de onderkant van de arbeidsmarkt; dat is vaak werk dat laagbetaald en onzeker is.
De eerste studies van het Centraal Planbureau en Sociaal Cultureel Planbureau naar de gevolgen van de coronacrisis laten zien dat juist de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt hard worden geraakt.

  • Download het hele rapport “Meer Meedoen”
  • Lees ook het NOS-bericht: Onbegrip, lage cijfers en zelfs straf. Andries Lever heeft het allemaal meegemaakt. Leraren en stagebegeleiders zagen niet dat hij best wilde leren, maar dat het gewoon niet goed lukte. "Ik eindigde met een 2 op mijn diploma. Terwijl ik heel goed in de praktijkvakken was."
Bron: SCP
Trefwoorden: LVB, SCP, meedoen, rapport
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten