Themaoverzicht

Inclusieve Samenleving & Participatie

Hoofdthema's

Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Deze buurtbasis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen vormen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen mee kunnen doen, zich als burger gewaardeerd voelen en van daaruit ook willen omkijken naar anderen. Met oog voor diens persoon, talenten én  zwakkere momenten.
 

 

Nieuwsbericht

Taalhuizen krijgen een eigen certificeringskader dat onder andere is gebaseerd op de ervaringen met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Op 23 september 2019 geplaatst door

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk valt niet alleen goed in de branche, maar krijgt ook steeds meer navolging in aanpalende werkgebieden, zoals wijkteams en zorgorganisaties. En onlangs heeft het ministerie van OCW het certificeringskader voor Taalhuizen vastgesteld, waarbij ook input en ervaringen gebruikt zijn vanuit “ons” kwaliteitslabel.
Stephanie Gross was daar namens Sociaal Werk Nederland bij betrokken. ‘Mede op initiatief van Stichting Lezen & Schrijven is er in 2017 begonnen aan een kwaliteitskader voor Taalhuizen, ook wel Digitaalhuizen of Taalpunten genoemd. Ik zat in de werkgroep die de pilotfase begeleidde, waarin zeven taalhuizen zijn getoetst op dat kwaliteitskader. De betrokkenheid van Sociaal Werk Nederland komt enerzijds omdat ze graag onze ervaringen met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk wilden meenemen, en anderzijds omdat bij veel taalhuizen sociaalwerkorganisaties betrokken zijn en deze vaak de regie hebben.’

Extra geld voor taalhuizen
Nederland telt ruim 200 taalhuizen. Mensen die moeite hebben met basisvaardigheden kunnen hier informatie krijgen over het beschikbare aanbod, maar er zijn ook veel taalhuizen die zelf aanbod verzorgen. De taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid.
De komende jaren investeert de regering extra in de aanpak van laaggeletterdheid onder andere door middel van het traject Tel mee met Taal. Ook het toetsen van de kwalitéit van taalhuizen wint daarmee aan belang, zeker omdat Taalhuizen alleen informeel en non-formeel lesaanbod aanbieden. Het kabinet heeft hier extra geld voor over: vanaf 2020 worden de taalhuizen stapsgewijs gecertificeerd. Die certificering wordt uitgevoerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). De eerste ervaringen hiermee zijn al opgedaan in de pilot.

Eendrachtig statement
Als afronding van het traject is het certificeringskader voor Taalhuizen vastgesteld door een stuurgroep met directeuren en bestuurders van organisaties die direct indirect van doen hebben met de taalhuizen, waaronder Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven, Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Sociaal Werk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Namens Sociaal Werk Nederland was adjunct-directeur Nienke Kuyvenhoven van de partij. ‘Het is weliswaar geen formeel besluit, maar absoluut een eendrachtig statement van deze organisaties dát kwaliteitstoetsing van taalhuizen belangrijk is en dat de voorgestelde aanpak ook de overeengekomen werkwijze wordt. We kregen dank en lof voor onze inbreng bij de totstandkoming van het certificeringskader. Mooi om te zien dat het gedachtengoed van ons kwaliteitslabel ook hier is opgepakt: voortdurend leren en ontwikkelen op basis van audits.’

Op 7 november, op de landelijke dag basisvaardigheden, komt er meer informatie over het vervolg. Ook wordt bekend gemaakt hoe taalhuizen zich kunnen aanmelden voor deelname aan certificering in 2020 en daarna. Voor meer informatie kun je terecht op de website van CBCT.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten