Themaoverzicht

Inclusieve Samenleving & Participatie

Hoofdthema's

Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Deze buurtbasis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen vormen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen mee kunnen doen, zich als burger gewaardeerd voelen en van daaruit ook willen omkijken naar anderen. Met oog voor diens persoon, talenten én  zwakkere momenten.
 

 

Nieuwsbericht

Eenzaamheid op de kaart: Coalitie Erbij beëindigt na 10 jaar haar activiteiten

Op 28 oktober 2018 geplaatst door

Coalitie Erbij is in 2008 opgericht door maatschappelijke organisaties zoals Humanitas, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Leger des Heils en het Nationaal Ouderenfonds en door KPMG om het thema eenzaamheid te agenderen. Resto VanHarte, Sociaal Werk Nederland, Sensoor/Landelijke Luisterlijn en KPN Mooiste Contact Fonds waren al snel kernleden. Daarnaast maken ruim veertig vrijwilligersorganisaties, dienstverleners, kennisinstituten, belangen- en brancheorganisaties die actief zijn op het gebied van eenzaamheid, deel uit van de coalitie. De coalitie is tien jaar lang ondersteund door het ministerie van VWS.

Tien jaar activiteiten tegen eenzaamheid
Coalitie Erbij heeft zich samen met haar leden ingezet om de bewustwording rond het fenomeen eenzaamheid in Nederland te vergroten en heeft een rol gespeeld bij de agendering van het thema in de samenleving en in de (lokale) politiek. In de afgelopen tien jaar is de Week tegen Eenzaamheid uitgegroeid tot een bekende actieweek. Daarnaast zijn lokale coalities tegen eenzaamheid ondersteund. Eenzaam.nl is dé website die zich richt op eenzamen en hun omgeving. Arie Ouwerkerk heeft als directeur de coalitie gestaag vorm gegeven als trekker. 

Een tegen eenzaamheid
Nu eenzaamheid op de kaart staat beëindigt Coalitie Erbij per 1 januari 2019 haar activiteiten. De coalitie werd in 2008 opgericht voor vier jaar – een periode die twee keer is verlengd. Het bestuur van Coalitie Erbij kiest voor dit moment van beëindiging nu met Een tegen eenzaamheid de landelijke overheid een ambitieus actieprogramma heeft gelanceerd. Het actieprogramma voorziet in een nieuw te vormen Centrum tegen Eenzaamheid dat gemeenten gaat ondersteunen en een verbrede nationale coalitie, waar ook bedrijven en instellingen uit andere sectoren dan de zorg- en welzijnssector gaan deelnemen. Dit maakt de slagkracht en agendering mogelijk waar Coalitie Erbij zich voor heeft ingezet.

Overdracht
In samenwerking met het ministerie van VWS vindt de overdracht plaats van door Coalitie Erbij opgebouwde kennis, netwerk en producten aan het Centrum tegen Eenzaamheid.

Slotbijeenkomst
Op 13 december houdt Coalitie Erbij een slotbijeenkomst. Hiervoor worden kernleden, leden, lokale coalities, relaties en een ieder die heeft bijgedragen aan 10 jaar Coalitie Erbij uitgenodigd.

Bron: coalitie erbij
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Communicatieadviseur
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten