Themaoverzicht

Inclusieve Samenleving & Participatie

Hoofdthema's

Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Deze buurtbasis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen vormen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen mee kunnen doen, zich als burger gewaardeerd voelen en van daaruit ook willen omkijken naar anderen. Met oog voor diens persoon, talenten én  zwakkere momenten.
 

 

Nieuwsbericht

Stap naar je gemeente voor een gezamenlijk plan Verwarde personen

Op 11 oktober 2018 geplaatst door

Omdat de ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag zowel door gemeenten als zorgverzekeraars gefinancierd wordt, is samenwerking tussen beide partijen van cruciaal belang. In september zijn 2 nieuwe projecten gestart waarin gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders samenwerken aan een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod. Wie volgt? Ook sociaal werk kan naar de gemeente stappen en initiatief ontplooien. Uit de quickscan van Sociaal Werk Nederland bleek dat in nog lang niet alle gemeenten ondersteuning en sociale infrastructuur voor deze bewoners geregeld is.

Gebiedsteams in Utrecht
Het organiseren van gelijktijdige zorg en ondersteuning is niet altijd eenvoudig. In Utrecht (stad) is in proeftuinen reeds ervaring op gedaan met een integrale werkwijze. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, zijn positief. De ZonMw-subsidie wordt ingezet om in Utrecht de gebiedsteams die integrale zorg bieden, door te ontwikkelen. In een interview vertellen Marga Vink (gemeente Utrecht) en Peter van Zuidam (Zilveren Kruis) hoe zij dit hebben aangepakt.

Digitaal communicatieplatform
In Apeldoorn wordt gewerkt aan een digitaal communicatieplatform voor de cliënt, naasten/mantelzorgers, betrokken zorgprofessionals, professionals in het sociaal domein en eventuele ervaringsdeskundigen. Met dit platform wordt meer structuur gegeven aan het samenspel van betrokkenen rondom een persoon met verward gedrag. Voor dit platform zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar.

Ook aan de slag?
Wilt u ook aan de slag met een integraal aanbod van zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag? Vraag dan voor 18 december 2018, 14.00 uur subsidie aan.

Meer informatie

Bron: ZonMw, sociaal werk nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten