Themaoverzicht

Inclusieve Samenleving & Participatie

Hoofdthema's

Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Deze buurtbasis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen vormen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen mee kunnen doen, zich als burger gewaardeerd voelen en van daaruit ook willen omkijken naar anderen. Met oog voor diens persoon, talenten én  zwakkere momenten.
 

 

Nieuwsoverzicht

Deel 3 – Inburgeren: in het Zuiden nemen ze de tijd!

Paul Horsmans van Unitus, over hoe het sociaal werk samen met gemeenten, VluchtelingenWerk en andere partners invulling geeft aan inburgering van statushouders in het zuiden.

104

‘Inburgeren = Nederlands leren, een netwerk opbouwen en werk vinden.’

Nadere kennismaking met Khaldon Al Sabbagh, integratiemedewerker, vanwege zijn eervolle vermelding bij de verkiezing van de sociaal werker van het jaar. ‘Mijn methode? BAM: Bellen, Appen, Mailen!’

385

40 miljoen extra voor gemeenten bij inburgering

Er komen pilots, en er komt geld voor verhogen taalniveau inburgeraars

153

Gezocht: 24 woongebieden innovatieprogramma Langer thuis - Inclusieve wijk

Voor gebiedscoalities van strategische, beleid- en procesprofessionals van gemeenten, corporaties, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en bewonersinitiatieven

153

Gezocht voor interview over polarisatie: jongerenwerkers in Noordoost-Groningen en Zuidwest-Brabant

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) onderzoekt hoe in niet-stedelijke gebieden negatieve beeldvorming over mensen met een migratieachtergrond kan worden tegengegaan. Dit omdat negatieve...

168

34 projecten tweede tranche maatschappelijke diensttijd van start en aanmelden derde tranche

Afgelopen maand hebben 34 nieuwe projecten voor de maatschappelijke diensttijd door heel Nederland bericht gekregen dat ze financiering krijgen en van start kunnen gaan.

221

Lokale Inclusie Agenda: gebruik de VNG-handreiking

Elke gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken. Maar hoe doe je dat en wat staat daar dan in? Handreiking ontwikkeld door gemeenten en ervaringsdeskundigen

73

Filmtip: Goede Buren draait vanaf 14 februari in de bioscoop

De Rotterdamse Ada Kelder en Wilma Slobbe zetten zich onvoorwaardelijk in voor hun medemens. Als vrijwilligers werken ze mee aan een campagne van de gemeente tegen eenzaamheid bij ouderen

95

Symposium Migranten Ouderen

Op 19 februari vind er een landelijk congres plaats gericht op de doelgroep van Oudere Migranten.

115

Deel 2: First Time Right: intensieve en professionele begeleiding van statushouders

Met de regierol van gemeenten in het vizier, gaat Sociaal Werk Nederland in 2019 met leden op zoek naar goede voorbeelden van integratie en inburgering van statushouders. Deel 2: de aanpak van Alphen

446
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Senior beleidsmedewerker
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Communicatieadviseur
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: tekstschrijver
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Adviseur Kwaliteit
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten