Themaoverzicht

Inclusieve Samenleving & Participatie

Hoofdthema's

Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Deze buurtbasis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen vormen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen mee kunnen doen, zich als burger gewaardeerd voelen en van daaruit ook willen omkijken naar anderen. Met oog voor diens persoon, talenten én  zwakkere momenten.
 

 

Nieuwsoverzicht

Sociaal advocaten, sociaal raadslieden en Juridisch Loket weten elkaar steeds beter te vinden

Pilot Samenwerken in de eerste lijn alsnog van start. ‘Sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket ervaren weer de meerwaarde van het elkaar kennen.’

19

Sociaal Werk Nederland ondertekent manifesten met NOC*NSF en 20 andere partijen

Via krachtige landelijke en lokale samenwerking wordt sport en bewegen bereikbaar voor iedereen en wordt bewegen uiteindelijk “het nieuwe normaal”, ook voor mensen met gezondheidsachterstand.

169

Wet inburgering aangenomen; eerste kamer bereidt besluitvorming voor

De nieuwe Wet Inburgering is in juli jl. door de Tweede Kamer aangenomen met een grote meerderheid

36

Hulp om de Hoek: bibliotheken en sociaal werk vinden elkaar in sociaaljuridische dienstverlening

Sociaal Werk Nederland en Koninklijke Bibliotheek starten project voor laagdrempelige sociaaljuridische ondersteuning op lokaal niveau.

62

Nieuw Expertisepunt Basisvaardigheden met online aftrap op 29 oktober

Platform voor alle organisaties in Nederland die te maken hebben met mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Movisie en Stichting Lezen en Schrijven

111

Een Ons welzijn scheelt een kilo zorg - Werkbezoek Hugo de Jonge aan Veghel

Op uitnodiging van ONS welzijn en Sociaal Werk Nederland bezocht Hugo de Jonge ouderenactiviteiten in Veghel; als huiswerk kreeg hij een pamflet mee.

230

Mensen met een LVB willen meedoen, maar dat gaat vaak niet vanzelf

SCP-rapport: Tijdige signalering en begeleiding op school, meer besef bij de werkgever en ondersteuning vanuit de omgeving kunnen de problemen rond het meedoen van mensen met een LVB verminderen.

42

Nieuw rapport KIS: Theorieën en aanpakken ontleed voor de aanpak van ongewenste polarisatie

Om gemeenten en sociaal professionals meer handvatten te geven voor de aanpak van (ongewenste) polarisatie langs etnische en religieuze lijnen, heeft KIS theorieën en aanpakken verzameld

52

Gezocht: professionals die meedenken over veerkracht kwetsbare wijken

Het ministerie van BZK verkent de kansen en mogelijkheden voor een nieuw ondersteunend programma gericht op het vergroten van de leefbaarheid & Veiligheid van kwetsbare gebieden.

1498
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten