Themaoverzicht

Inclusieve samenleving

Werkvelden Sociaal werk

Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Deze buurtbasis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen vormen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen mee kunnen doen, zich als burger gewaardeerd voelen en van daaruit ook willen omkijken naar anderen. Met oog voor diens persoon, talenten én  zwakkere momenten.
 

 

Op de agenda
Er zijn geen activiteiten om weer te geven.

Redactie van dit thema

Jacqueline Beekman
Senior Adviseur Armoede en Schulden
Functie: --
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Senior Adviseur Armoede en Schulden
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Inclusieve samenleving
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordOnze ESF-subsidie Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten