Nieuwsbericht

Essay VNG: 'De makke van meldpunten'

30 juni 2021 | 1 minuut lezen

Voor veel sociale problemen is er inmiddels een meldpunt. Het is een beproefde route om zorgen en ergernissen te adresseren en hulp op te kunnen starten. Maar slagen we daar ook in? Hoe zit het met de opvolging van de meldingen? En wat doet het met de betrokkenen? De gemelde, de melder, de omstanders en de betrokken professionals? Antwoorden op deze vragen in het essay van Rienk Janssens van de VNG. Sociaal Werk Nederland heeft meegewerkt aan het essay.
 

Is de gekozen route wel de juiste?
Het essay 'De makke van meldpunten: ruimte voor een relationele benadering bij sociale problematiek' (zie onderaan dit bericht) reflecteert kritisch op de toenemende neiging om sociale problemen via meldpunten aan te pakken. Negatieve bijeffecten liggen op de loer: vertrouwensrelaties die onder druk komen te staan; wachtlijsten door gebrekkige opvolging; inwoners die niet meer op elkaar af durven stappen; gezinnen met stress vanwege een (onterechte) melding. De vraag is of de gekozen route wel de juiste is. Aan het eind schetst het essay hoe het anders kan.

Bedoeld voor bezinning, reflectie en discussie
De auteurs van het essay zijn Rienk Janssens, strategisch adviseur bij de VNG, raadslid Bert Wienen, verbonden aan de Hogeschool Windesheim en lid van de commissie ZJO, en Gert Schout, onder andere werkzaam bij Amsterdam UMC. Het voorwoord is geschreven door algemeen directeur Leonard Geluk. Het essay bevat geen formeel standpunt van de VNG, maar is bedoeld voor bezinning, reflectie en discussie. U bent van harte uitgenodigd om te reageren. In het najaar houden we diverse discussiebijeenkomsten.

Bijlagen