Nieuwsbericht

14 gezichten van een onzeker bestaan

29 juni 2021 | 1 minuut lezen

Ben je sociaal werker en wil je anderen uitleggen wat bestaansonzekerheid doet met mensen? Dat zij echt vanaf hun jeugd met 10-0 achter staan? De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving heeft 14 verhalen opgeschreven. Gebruik ze! 

Mensen die leven in bestaansonzekerheid hebben een tekort aan persoonlijk, cultureel, economisch en sociaal kapitaal. Zij hebben een (te) klein informeel ondersteunend netwerk, instabiele woonsituatie, geen werk of dagbesteding en onvoldoende financiële middelen. Met dit verhalenboek laat de Raad zien welke gevolgen bestaansonzekerheid op welzijn.

De portretten
In ‘Gezichten van een onzeker bestaan’ tekenen we de verhalen op van 14 mensen die leefden in bestaansonzekerheid. En van hun zoektocht om daaraan te ontkomen. Deze 14 mensen hebben een groot deel van hun leven in de overlevingsmodus gestaan. Zij deelden hun verhaal in de hoop daar anderen in de toekomst mee te kunnen helpen. Later in 2021 presenteert de Raad een advies over wat nodig is om bestaansonzekerheid terug te dringen.