Themaoverzicht

Governance

Kwaliteit & Professionalisering

Sterk en zichtbaar toezicht is belangrijk voor (de kwaliteit van) ons werk en de profilering van W&MD. Daarom heeft Sociaal Werk Nederland in 2008 een branche-eigen governancecode laten ontwikkelen.
Sociaal Werk Nederland monitort de toepassing van de governancecode, de registratie in het landelijk Governance Register en werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders.
Een zinvol en actueel register is geen afvinklijst of vage richtlijn, maar zegt werkelijk iets over de kwaliteit van het bestuur. De Governancecode is als borgingswijze van de waarden voor organisatie en bestuur onderdeel van de nieuwe koers rond kwaliteit W&MD.
Download de governancecode en de inschrijvingsprocedure, of kijk welke leden van Sociaal Werk Nederland zich al hebben geregistreerd.

Publicaties

 

Staatssteun: welk risico loopt sociaal werk?

De onderstaande casus zet factoren uiteen die het risico op staatssteun voor sociaal werk verminderen.

-
1086

Verslag en presentaties Regiobijeenkomst De Nieuwe Kwaliteitskoers

De commissie Kwaliteit & Professionalisering presenteert haar voorstel voor een nieuwe kwaliteitskoers voor de branche W&MD, op drie regiobijeenkomsten. Hier vindt u alle relevante stukken.

-
5241

Statuten en verenigingsreglement

De statuten en het verenigingsreglement vanaf 1 januari 2011.

-
3318

Wet normering bezoldiging en afkopen van wachtgeld

De WNT heeft als doel om excessieve beloningen en ontslagvergoedingen onder instellingen in de (semi) publieke sector aan banden te leggen. De WNT zorgt ervoor dat inkomens en...

-
2545

Programma 'Haal meer uit uw toezichthouder'

Het programma 'Haal meer uit uw toezichthouder' intrigeert niet alleen bestuurders en directeuren die hun Raad van Toezicht voor de eigen organisatie willen verbeteren, maar biedt bovenal...

Annemie Kemps
-
2091

Verslag toezichthoudersbijeenkomst 21 november 2012

Raad van Toezicht nieuwe stijl: Het 'toezicht op afstand' voorbij..... De vormgeving van nabij en proactief toezicht. Dat was het thema van de bijeenkomst van en voor toezichthouders in welzijn...

Annemie Kemps
-
1067

Dashboard voor Toezichthouders in het Sociale Domein

Weerslag van een werkbijeenkomst van 30 toezichthouders uit het sociale domein. Onder leiding van Jan Tilburgs (Stade Advies) en Ben Otten (Radar Advies) formuleerden zij de ijkpunten voor hun...

-
1067

Nieuwe btw-regels voor toezichthouders

Alle informatie over de nieuwe btw-regeling die 1 januari 2013 ingaat. Nu: in de speciale editie van de Digitale Nieuwsbrief van NVTZ.  

Annemie Kemps
-
992

Public governance

Artikel over de valkuilen voor kleine lokale organisaties en tips om uit de gevarenzone te blijven.

Annemie Kemps
-
1000

Toezichthouders in welzijn worden lid van nvtz, werkveld welzijn

Nvtz, werkveld welzijn, biedt brede ondersteuning bij de uitoefening en professionalisering van uw toezichthoudende taak in welzijn. 

Annemie Kemps
-
906
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten