Themaoverzicht

Governance

Kwaliteit & Professionalisering

Sterk en zichtbaar toezicht is belangrijk voor (de kwaliteit van) ons werk en de profilering van W&MD. Daarom heeft Sociaal Werk Nederland in 2008 een branche-eigen governancecode laten ontwikkelen.
Sociaal Werk Nederland monitort de toepassing van de governancecode, de registratie in het landelijk Governance Register en werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders.
Een zinvol en actueel register is geen afvinklijst of vage richtlijn, maar zegt werkelijk iets over de kwaliteit van het bestuur. De Governancecode is als borgingswijze van de waarden voor organisatie en bestuur onderdeel van de nieuwe koers rond kwaliteit W&MD.
Download de governancecode en de inschrijvingsprocedure, of kijk welke leden van Sociaal Werk Nederland zich al hebben geregistreerd.

Nieuwsbericht

Toezichthouder en bestuurder: wie doet wat? Praat mee op 24 april

Op 27 februari 2019 geplaatst door
Marije van der Meij

Toezichthouder en bestuurder: wie doet wat?
Over de rolverdeling tussen directeur en bestuur/Raad van Toezicht in het sociaal werk

In ‘toezichtsland’ van het publiek domein, is de laatste jaren – mede vanwege incidenten – veel reuring geweest als het gaat om invulling van het toezicht. Van meer klassiek toezicht op de directeur naar toezicht op de besturing en de hele organisatie. Niet boven, maar naast de organisatie. Niet langer is de raad van toezicht (of een bestuur) er enkel achteraf om te controleren of een directeur goed gehandeld heeft. De raad van toezicht wordt steeds vaker ook een rol toebedeeld als gesprekspartner die bovendien pro actief en vooruitkijkend het belang en de bedoeling van de organisatie en zelfs de beoogde doelgroep te behartigen. Dergelijke noties klinken in de breed omarmde organisatiefilosofie van Wouter Hart en Marius Buiting (Verdraaide Organisaties), en hebben hun beslag gekregen in de uitingen van de NVTZ (congressen en trainingen), “Een lastig gesprek” van de Commissie Behoorlijk Bestuur gericht aan de publieke sector (2013), de governancecode van de zorg (BOZ versie 2015 en 2017) en de ge-update versie van de governancecode Sociaal Werk (2016).

Toezicht bij Verdiwel en Sociaal Werk Nederland
Goed toezicht is belangrijk voor de kwaliteit van de totale organisatie. Daarom is het een belangrijk onderwerp bij Verdiwel en Sociaal Werk Nederland. Met goed toezicht creëer je een extra perspectief om te kijken naar visie, missie en bedrijfsvoering en mogelijke verbeterpunten daarin. De decentralisaties en daaruit voortvloeiende nieuwe vormen van het organiseren, financieren en sturen van de uitvoering, leveren vragen op over het toezicht. Als een groot deel van het personeel gedetacheerd is bij een gemeente, wie doet dan het toezicht? Hoe gaan bestuurder en de RvT om met (toezicht op) de (be)sturing van de vele netwerken waarin de organisatie participeert?

Verdiwel en Sociaal Werk Nederland hebben op verschillende manieren met leden aandacht besteed aan toezicht (zie kaders). Meest recent is de Lokale Innovatie Challenge “Vernieuwing in toezicht, een kwestie van doen!”

Verdiwel & toezicht

Verdiwel heeft in samenwerking met de NVTZ in 2017 en 2018 een aantal sessies georganiseerd voor directeuren samen met hun voorzitter van de Raad van Toezicht over de vraag: “Hoe organiseer je toezicht in netwerkconstructies – al dan niet na aanbestedingstrajecten – waarin meerdere organisaties samenwerken?”.

 

Sociaal Werk Nederland & Toezicht

  • Vernieuwde Governancecode (en aanvullende producten) in 2016
  • Kwaliteitslabel: toezicht is verwerkt in diverse waarden (branchecode) en normen hebben betrekking op de
  • Samenwerking met de brancheambassadeur van de NVTZ
  • 87[1] vd 450 leden heeft de governancecode ondertekend
  • 55% heeft een Raad van Toezichtsmodel, 36,1% een Toezichthoudend bestuur en 6,1% een Instruerend bestuur.
  • Van de 4000 NVTZ-leden zijn er momenteel 70 uit sociaal werk.


Op dit moment speelt onder leden de behoefte om de rol van hun raad van toezicht onderling te bespreken.

  • Hoe ervaren directeuren van sociaalwerkorganisaties op dit moment de invulling die hun raden van toezicht geven aan hun rol?
  • Is de governancecode behulpzaam bij het gesprek en de invulling over die rol?

In een uitwisselingssessie willen we het onderwerp toezicht benaderen vanuit de positie van de directeur en diens ervaringen en behoeften.

Wil je aanwezig zijn? Voor meer informatie en aanmelding mail naar Kees Neefjes van Verdiwel, keesneefjes@verdiwel.nl

Datum: Wo 24 april: denksessie “Rolverdeling Raad van Toezicht en directeur-bestuurder”
Tijd: Ontvangst vanaf 13.00 uur, start bijeenkomst 13.30 uur, afsluiting en borrel 16.00 uur.
Locatie: Sociaal Werk Nederland
Voor: Directeuren/directeur-bestuurders

Door: Verdiwel en Sociaal Werk Nederland

Bron: SWN en Verdiwel
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten