Themaoverzicht

Governance

Kwaliteit & Professionalisering

Sterk en zichtbaar toezicht is belangrijk voor (de kwaliteit van) ons werk en de profilering van W&MD. Daarom heeft Sociaal Werk Nederland in 2008 een branche-eigen governancecode laten ontwikkelen.
Sociaal Werk Nederland monitort de toepassing van de governancecode, de registratie in het landelijk Governance Register en werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders.
Een zinvol en actueel register is geen afvinklijst of vage richtlijn, maar zegt werkelijk iets over de kwaliteit van het bestuur. De Governancecode is als borgingswijze van de waarden voor organisatie en bestuur onderdeel van de nieuwe koers rond kwaliteit W&MD.
Download de governancecode en de inschrijvingsprocedure, of kijk welke leden van Sociaal Werk Nederland zich al hebben geregistreerd.

Nieuwsoverzicht

Governance: Toezichthouder en bestuurder: wie doet wat? Workshop Paul Ansems

LONGread Governance - workshopverslag Governance met veel extra info voor wie de woekrshop miste op 24 april jl. Met bijlagen en powerpointsheets. Sociaal Werk NL + Verdiwel

374

Paul Ansems begeleidt sessie "Toezichthouder en bestuurder: wie doet wat?" (24 april)

Uitnodiging workshop over de rolverdeling tussen directeur en bestuur/Raad van Toezicht in het sociaal werk.

322

Toezichthouder en bestuurder: wie doet wat? Praat mee op 24 april

Denksessie voor directeuren op 24 april: over de rolverdeling tussen directeur en Raad van Toezicht in het sociaal werk

750

Uitnodiging voor toezichthouders sociaal werk: lokale leer- en experimenteeromgeving

Raden van toezicht van sociaalwerkorganisaties kunnen zich aanmelden voor een Lokale Innovatie Challenge “Vernieuwing in toezicht, een kwestie van doen!”

617

NVTZ Lustrumfestival over goed toezicht op 8 en 9 november 2018

NVTZ Lustrumfestival op 8 en 9 november 2018 over goed toezicht. Iedere dag op een andere locatie in Eindhoven: donderdag 8 november en vrijdag 9 november 2018.

419

Leerervaringsplek in Raad van Toezicht LEVgroep

De Raad van Toezicht van LEVgroep heeft besloten een leerervaringsplek aan haar raad toe te voegen. De werving hiervoor loopt momenteel.

1066

Vernieuwen in toezicht: uitnodiging werksessies

De NVTZ organiseert een tweede bijeenkomst Vernieuwing in Toezicht. Op 9 maart van 09:30 tot 16:30 in Zwolle

718

Professioneel netwerk voor Bestuurssecretarissen van o.a. sociaalwerkorganisaties

Kennis delen en elkaar inspireren in een besloten setting met vakgenoten. Inspire organiseert hiervoor netwerkgroepen voor bestuurssecretarissen uit de publieke sector. Met boeiende, professioneel...

1405

Toelichting: Aannmelden voor Governanceregister

Indien u uw organisatie wilt aanmelden voor het Governanceregister, opent u dan de bijlage waarin een toelichting wordt gegeven.

400

Rapport ombudsman Rotterdam naar omgang persoonsgegevens sociaal domein

Onderwerpen zijn o.a.: (noodzaak voor), maatvoering bij gegevensverwerking, het gebruik van informatiesystemen, de toegang tot dossiers, en het beveiligd uitwisselen van gegevens.

1539
Janina van der Zande
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten