Themaoverzicht

Governance

Kwaliteit & Professionalisering

Sterk en zichtbaar toezicht is belangrijk voor (de kwaliteit van) ons werk en de profilering van W&MD. Daarom heeft Sociaal Werk Nederland in 2008 een branche-eigen governancecode laten ontwikkelen.
Sociaal Werk Nederland monitort de toepassing van de governancecode, de registratie in het landelijk Governance Register en werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders.
Een zinvol en actueel register is geen afvinklijst of vage richtlijn, maar zegt werkelijk iets over de kwaliteit van het bestuur. De Governancecode is als borgingswijze van de waarden voor organisatie en bestuur onderdeel van de nieuwe koers rond kwaliteit W&MD.
Download de governancecode en de inschrijvingsprocedure, of kijk welke leden van Sociaal Werk Nederland zich al hebben geregistreerd.

12 december 2018

Uitnodiging voor toezichthouders sociaal werk: lokale leer- en experimenteeromgeving

Raden van toezicht van sociaalwerkorganisaties kunnen zich aanmelden voor een Lokale Innovatie Challenge “Vernieuwing in toezicht, een kwestie van doen!”

288
21 september 2018

NVTZ Lustrumfestival over goed toezicht op 8 en 9 november 2018

NVTZ Lustrumfestival op 8 en 9 november 2018 over goed toezicht. Iedere dag op een andere locatie in Eindhoven: donderdag 8 november en vrijdag 9 november 2018.

241
20 augustus 2018

Leerervaringsplek in Raad van Toezicht LEVgroep

De Raad van Toezicht van LEVgroep heeft besloten een leerervaringsplek aan haar raad toe te voegen. De werving hiervoor loopt momenteel.

766

Verslag en presentaties Regiobijeenkomst De Nieuwe Kwaliteitskoers

De commissie Kwaliteit & Professionalisering presenteert haar voorstel voor een nieuwe kwaliteitskoers voor de branche W&MD, op drie regiobijeenkomsten. Hier vindt u alle relevante stukken.

Statuten en verenigingsreglement

De statuten en het verenigingsreglement vanaf 1 januari 2011.

Wet normering bezoldiging en afkopen van wachtgeld

De WNT heeft als doel om excessieve beloningen en ontslagvergoedingen onder instellingen in de (semi) publieke sector aan banden te leggen. De WNT zorgt ervoor dat inkomens en...

Programma 'Haal meer uit uw toezichthouder'

Het programma 'Haal meer uit uw toezichthouder' intrigeert niet alleen bestuurders en directeuren die hun Raad van Toezicht voor de eigen organisatie willen verbeteren, maar biedt bovenal...

Redactie van dit thema

Marije van der Meij
Adviseur Kwaliteit
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Jurist
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: --
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Adviseur Kwaliteit
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten