Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Nieuws |

Uitnodiging Opof 17 september 2015

Op donderdag 17 september is het weer zover: hét overleg voor de P&O’ers in de sector. Met deze keer allereerst kort aandacht voor de...

Nieuws |

Hoe werkt Nederland? Meldt u aan!

De arbeidsmarkt verandert. Hoe gaan werkgevers en werknemers daar mee om? De komende 12 werkweken gaan de Werkbezoekers op onderzoek...

Nieuws |

Stand van zaken invoering Individueel Keuzebudget


Op 1 januari 2016 wordt het Individueel Keuzebudget ingevoerd. Na de invoering van het Loopbaanbudget per 1 juli dit jaar, is het...

Nieuws |

Vacature: lid Raad van Toezicht De Binnenvest


Stichting De Binnenvest is een organisatie voor maatschappelijke opvang, actief in de gehele regio Zuid-Holland Noord. Met ongeveer...

Nieuws |

Armoede leidt tot slechtere schoolprestaties

En daarom is investeren in Vroeg en Voorschoolse educatie VVE zo belangrijk

Nieuws |

Welzijnsorganisatie wordt niet aangemerkt als bestuursorgaan

Interessante rechtspraak bestuursrecht! De Raad van State deed op 13 mei jl. in hoger beroep een uitspraak, die ook voor u van...

Nieuws |

Toelichting op allergenenwetgeving opgenomen in de kennisbank


In de kennisbank van 'CAO en Juridische zaken' is onder het kopje 'overig/algemeen' informatie opgenomen over de...

Nieuws |

Stappenplan loopbaanbudget voor werkgevers


Te nemen stappen voor werkgevers voor de implementatie van het loopbaanbudget, met links naar meer informatie.

Nieuws |

Gespecialiseerde sociaal werkers nodig voor geïsoleerden

Onderzoeker Anja Machielse: ‘Help ze hun isolement vol te houden.’

Nieuws |

Nieuwe CAO-tekst


In verband met de concretisering van het loopbaanbudget en een aantal andere wijzigingen is de cao-tekst aangepast. De definitieve...