Themaoverzicht

Financiering & Bedrijfsvoering

Ondernemerschap

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Nieuwsbericht

Handreiking Berenschot, Kostprijsberekeningen Sociaal Werk

Op 17 mei 2018 geplaatst door

Organisatieadviesbureau Berenschot heeft in opdracht van Sociaal Werk Nederland de handreiking Kostprijsberekeningen Sociaal Werk opgesteld (zie bijlage). Een aantal leden heeft eraan meegewerkt. Met behulp van deze handreiking kunnen sociaalwerkorganisaties zelf de kostprijzen van hun dienstverlening berekenen, zodat ze bij tariefonderhandelingen goed beslagen ten ijs komen.

Snel aan de slag: drie regionale workshops in juni: Zwolle, Eindhoven, Utrecht
Om de ins en outs van dit kostprijsmodel toe te lichten organiseren we in juni drie regionale workshops. Onder leiding van twee adviseurs van Berenschot gaan we bovendien daadwerkelijk aan de slag met het berekenen van kostprijzen. Dat doen we aan de hand van oefeningen en desgewenst specifieke informatie van deelnemers over hun eigen organisatie.

Kostprijzen als houvast voor tarieven
Inzicht in de kostprijzen van de eigen dienstverlening is voor sociaalwerkorganisaties essentieel om met gemeenten het juiste gesprek te kunnen voeren over reële tarieven. Een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) verplicht alle gemeenten om voortaan de tarieven voor Wmo-dienstverlening te onderbouwen aan de hand van parameters. Maar welke parameters hanteren ze en waarom juist die?

Handvat voor gesprek tarieven
Sociaal Werk Nederland adviseert sociaalwerkorganisaties om goed voorbereid en proactief met hun opdrachtgevers in gesprek te gaan over de tarieven voor hun dienstverlening. De handreiking Kostprijsberekeningen Sociaal Werk biedt daartoe de juiste handvatten: zowel de manier waarop je kostprijzen kunt berekenen als de vereiste parameters.

Omdat het een generieke handreiking is moeten sociaalwerkorganisaties die zelf ‘op maat’ maken. Iedere organisatie verkeert immers in een eigen (unieke) situatie en moet zelf beslissen welke parameters dan handig en bruikbaar zijn. Wél voorziet de handreiking in een uniforme rekenmethode, waardoor je voorkomt dat in gesprekken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers ‘appels met peren’ worden vergeleken.

Ook voor gemeenten, want kostprijs is niet een reëel tarief
Ook voor opdrachtgevers/gemeenten is deze handreiking van belang: het biedt inzage in de componenten waaruit kostprijzen zijn opgebouwd en welke afwegingen vervolgens moeten worden gemaakt. Want let wel: een kostprijs is niet hetzelfde is als een reëel tarief.

Bewoners hebben recht op goede ondersteuning bij problemen 
Kwaliteit van sociaal werk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En geld speelt daarin wel degelijk een rol.

Workshops Kostprijsberekeningen Sociaal Werk
In juni houden we drie regionale workshops: Zwolle, Eindhoven en Utrecht. De locatie van Utrecht wordt later bekend gemaakt, deze is wel in het centrum.

Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle: woensdagmiddag 13 juni 2018
Aristo, Vestdijk 30, Eindhoven: dinsdagmiddag 19 juni 2018
Centrum Utrecht (locatie volgt nog): woensdagmiddag 20 juni 2018

Opzet
13.15 uur inloop
13.30 - 16.00 uur workshop
na afloop borrel

Programma inhoudelijk

  • Korte introductie van de handreiking Kostprijsberekeningen Sociaal Werk: aanleiding en beoogd gebruik
  • Hoe werk je met de handreiking in je eigen praktijk?

Wat is het kostprijsmodel?
De verschillende onderdelen van het kostprijsmodel worden toegelicht. We hebben het over wat waar thuis hoort, over veelgemaakte fouten en belangrijke aandachtspunten. Dit onderdeel is interactief: wat komt u tegen in uw praktijk en wat betekent dat voor de kostprijsberekeningen?

En hoe pas je het toe?
We gaan met de deelnemers aan de slag met het berekenen van kostprijzen. Wij zullen hiertoe een aantal oefeningen voorbereiden. Daarnaast kunnen deelnemers worden uitgenodigd om specifieke informatie van hun organisatie mee te nemen naar de workshop om daarmee aan de slag te gaan. Afhankelijk van de groepsgrootte doen we dit plenair of we gaan in kleine groepjes uiteen.

Praktisch
Kosten: € 125 (inclusief btw)
Meer weten: Marcel Mathijssen 06-29259413; Mathijssen@sociaalwerk.nl
Minimum aantal deelnemers: 20

Aanmelden voor Zwolle
Aanmelden voor Eindhoven
Aanmelden voor Utrecht

Deze drie workshops zitten inmiddels vol. We overwegen nog een extra workshop te organiseren in de komende weken.

Bron: Sociaal Werk Nederland, Berenschot
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Communicatieadviseur
Financiering & Bedrijfsvoering
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordOnze ESF-subsidiePrivacy Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten