Themaoverzicht

Financiering & Bedrijfsvoering

Ondernemerschap

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Blog

Benchmarkresultaten 1 september beschikbaar

Op 15 augustus sluit de benchmark voor onze leden in het sociaal domein. Eén keer per jaar voeren zij gegevens in over de eigen bedrijfsvoering in de benchmark. Vervolgens kunnen zij per 1 september rapportages inzien over waar zij zich bevinden binnen de sector. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om de eigen bedrijfsvoering efficiënter in te richten. Ook kunnen deze kwantitatieve gegevens meegenomen worden naar opdrachtgevers, aangevuld met het eigen verhaal van de organisatie.

Statistieken met eigen bedrijfsvoering centraal
Vanaf 1 september is via de Benchmark Sociaal Werk een ‘Brief op maat’ te vinden. Iedere organisatie die de benchmark heeft ingevuld krijgt deze brief op maat. De eigen cijfers worden vergeleken met de sector en organisaties die ongeveer even groot zijn. Je kunt zelf deze vergelijkingsgroepen aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld per provincie een analyse maken of met een andere sector. 

Ook zijn trendrapportages beschikbaar waarbij ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar zichtbaar zijn. Ook hierbij is de eigen bedrijfsvoering het uitgangspunt. Ga je mee met de trends of valt je organisatie daar buiten? Dat is handig om te weten. Desgewenst kun je namelijk je bedrijfsvoering hierop bijsturen.   

Op alle gegevens die je in de benchmark hebt ingevuld kun je gegevens vergelijken bij ‘benchmarken naar keuze’. Steek je bijvoorbeeld qua tarieven boven het maaiveld uit? Of zit je juist veel lager? Dit soort gegevens kun je opzoeken.

Nieuw! Lokale analyse
Dit jaar hebben we voor het eerst ‘de gemeentelijke cijfers’ toegevoegd die bestaan uit de kernstatistieken van gemeenten. Deze gegevens hebben we gebundeld voor inzicht. Er zijn online veel interessante cijfers beschikbaar, bijvoorbeeld via www.statline.nl en www.waarstaatjegemeente.nl die sociaalwerkorganisaties kunnen gebruiken bij gesprekken met gemeenten.

Vanaf 1 september zijn de statistieken beschikbaar op de Benchmark Sociaal Werk. Om deze statistieken in te zien is het van belang om ingelogd te zijn op de benchmarksite (www.benchmark-sociaalwerk.nl).  

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Adviseur Informatie en Onderzoek
Financiering & Bedrijfsvoering
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema's Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten