Themaoverzicht

Effectiviteit

Kwaliteit & Professionalisering

De kwaliteit van sociaal werk hangt nauw samen met  de effectiviteit ervan. Zijn de beoogde resultaten behaald? Ervaren klanten meerwaarde? Heeft het (financieel) rendement opgeleverd? Opdrachtgevers, samenwerkingspartners én sociaalwerkorganisaties zelf zoeken antwoorden op deze vragen. Voor verantwoording maar vooral omdat inzicht in effectiviteit en meerwaarde noodzakelijk is om de ondersteuning van doelgroepen te verbeteren. Er bestaan inmiddels allerlei instrumenten die effectiviteit inzichtelijk maken: wat betreft financieel rendement (bijvoorbeeld SROI en MKBA), tevredenheid, of het door de klant beleefde effect van een activiteit of dienstverlening (Effectmeter).

Publicatie

SEO-onderzoek: Kosten & baten welzijn en maatschappelijke dienstverlening

08 februari 2011

Onderzoek verricht door het SEO. Maatschappelijke Kosten en  batenanalyse van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Uitgevoerd in opdracht van de MOgroep, met mede-financiering van FCB.

De analyse laat zien dat welzijn wat oplevert: bij vijf van de zeven onderzochte welzijnsprojecten is een positief rendement aangetoond. Het jongerenproject ‘All stars’ bijvoorbeeld levert een rendement op van minimaal 120 dollar per deelnemer. Het project ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ komt op een rendement van minimaal 270 euro per deelnemer. Deelnemers aan de projecten worden gezonder, minder depressief, vertonen minder risicovol gedrag of hun financiële problemen worden opgelost. Dit is voordeel voor de deelnemende burger, maar ook voor zorgverzekeraars, andere burgers, politie, werkgevers en schuldeisers. Investeren in welzijn loont.

De baten van welzijnswerk kunnen toenemen door meer evidence based te werken. Daarvoor is meer hoogwaardig effectonderzoek nodig, onderzoeksbudget en samenwerking met onder meer universiteiten en hogescholen.

Details

Geplaatst op: 5 oktober 2011
Geplaatst door:
Annemie Kemps
Auteur: Caroline Berden en Lucy Kok, SEO economisch onderzoek
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten