Themaoverzicht

Effectiviteit

Kwaliteit & Professionalisering

De kwaliteit van sociaal werk hangt nauw samen met  de effectiviteit ervan. Zijn de beoogde resultaten behaald? Ervaren klanten meerwaarde? Heeft het (financieel) rendement opgeleverd? Opdrachtgevers, samenwerkingspartners én sociaalwerkorganisaties zelf zoeken antwoorden op deze vragen. Voor verantwoording maar vooral omdat inzicht in effectiviteit en meerwaarde noodzakelijk is om de ondersteuning van doelgroepen te verbeteren. Er bestaan inmiddels allerlei instrumenten die effectiviteit inzichtelijk maken: wat betreft financieel rendement (bijvoorbeeld SROI en MKBA), tevredenheid, of het door de klant beleefde effect van een activiteit of dienstverlening (Effectmeter).

Publicaties

 

Profilering peuterspeelzalen kan beter

Uit onderzoek van Buitenhek, in opdracht van Bureau kwaliteit Kinderopvang (BKK), bijkt dat de buitenschoolse opvang zich via de websites het beste profileeert als het gaat om onderscheidend...

-
2382

Inspiratiesessie werkbeleving 27 september

Marja den Boer deelt persoonlijke drijfveren Neelie Kroes en Joop van den Ende over werkbeleving, passie en samenwerking tijdens inspiratiesessie

-
2332

Meten klanttevredenheid (A)MW

Meten klanttevredenheid (A)MW Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek biedt organisaties: loyaliteit en toename in het vertrouwen in uw producten en diensten; goodwill en...

-
1254

Visie op klant- en medewerkertevredenheid

De MOgroep streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Daarbij is de mening van de mensen die gebruik maken van het welzijnswerk en de maatschappelijke dienstverlening van...

Henk Alberts
-
747
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten