Themaoverzicht

Effectiviteit

Kwaliteit & Professionalisering

De kwaliteit van sociaal werk hangt nauw samen met  de effectiviteit ervan. Zijn de beoogde resultaten behaald? Ervaren klanten meerwaarde? Heeft het (financieel) rendement opgeleverd? Opdrachtgevers, samenwerkingspartners én sociaalwerkorganisaties zelf zoeken antwoorden op deze vragen. Voor verantwoording maar vooral omdat inzicht in effectiviteit en meerwaarde noodzakelijk is om de ondersteuning van doelgroepen te verbeteren. Er bestaan inmiddels allerlei instrumenten die effectiviteit inzichtelijk maken: wat betreft financieel rendement (bijvoorbeeld SROI en MKBA), tevredenheid, of het door de klant beleefde effect van een activiteit of dienstverlening (Effectmeter).

Nieuwsbericht

Eerste sprintreview van nieuw dataproject levert veel bruikbare reacties op

Op 13 juli 2020 geplaatst door

“Ja, dit is precies wat we nodig hebben”, dat was de toonzetting van 80% van de reacties die binnenstroomden tijdens de eerste sprintreview van het nieuwe project Datagedreven werken, van Sociaal Werk Nederland. Die uitkomst bevestigde wat projectleider Eva Brouns betreft dat veel sociaalwerkorganisaties inderdaad op zoek zijn naar manieren om aan te sluiten bij de ontwikkelingen rond het verzamelen van data. Met als hamvraag: hoe kunnen sociaalwerkorganisaties data inzetten om opdrachtgevers, beleidsmakers en gewone Nederlanders te laten zien wat sociaal werkers doen en wat dat oplevert?

 

Tijdens de sprintreview presenteerde Eva niet alleen de opzet maar ook de planning van het dataproject. ‘Sommige kijkers vonden die nogal ambitieus. Dat is ie ook. Maar dat komt onder meer omdat we al iets tastbaars willen presenteren in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. En een beetje tijdsdruk kan ook geen kwaad; dat houdt de vaart erin.’

De breedte of de diepte
Eva Brouns: ‘Ik ben uitgegaan van een KPI-model, waarbij je dus aan de hand van Kritieke PrestatieIndicatoren aansluit bij de doelstellingen van opdrachtgevende gemeenten. Maar ga je dat heel breed aanpakken en kijk je naar alle kpi’s? Of alleen naar de drie thema’s die we hadden afgesproken: jongerenwerk, ouderenwerk en armoede/schulden? Anders gezegd: kies je voor de breedte of voor de diepte? Daar ga ik de komende weken mee aan de slag.’

Het KPI-model oogstte bijval, al had een enkeling ook bedenkingen. ‘Sommigen zijn bang voor een groot bureaucratisch gedrocht: “Staat dat de gebruiksvriendelijkheid niet in de weg?”. Dus hierbij nogmaals: wat mij betreft pakken we het zo klein mogelijk aan en leveren we stapsgewijs kleine deelresultaten op. Als die dusdanig goed bevallen dat je wilt opschalen moet je op alle fronten groter gaan denken.’

Kijk het videoverslag terug
Een tweede denkrichting is het inventariseren van alle “maatschappelijke-kostenbatenanalyse-achtige” instrumenten (MKBA) die inmiddels zijn ontwikkeld. Eva Brouns: ‘Die zou je op een overzichtelijk manier bijeen kunnen brengen op een aparte website. En let wel: ‘We noemen het nu al een programma, maar eigenlijk zitten we nog steeds in fase 0. Dankzij de sprintreview weten we nu welke producten we willen opleveren (MKBA en KPI); nu is het zaak om de planning verder uit te werken en de juiste mensen op de juiste manier aan te haken.’

Goed nieuws is bovendien dat zich intussen 23 mensen hebben aangemeld om mee te denken. ‘Niet alleen leden maar ook medewerkers van gemeenten, Movisie en databedrijven. Dus het enthousiasme is er!'

Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten