Themaoverzicht

Effectiviteit

Kwaliteit & Professionalisering

De kwaliteit van sociaal werk hangt nauw samen met  de effectiviteit ervan. Zijn de beoogde resultaten behaald? Ervaren klanten meerwaarde? Heeft het (financieel) rendement opgeleverd? Opdrachtgevers, samenwerkingspartners én sociaalwerkorganisaties zelf zoeken antwoorden op deze vragen. Voor verantwoording maar vooral omdat inzicht in effectiviteit en meerwaarde noodzakelijk is om de ondersteuning van doelgroepen te verbeteren. Er bestaan inmiddels allerlei instrumenten die effectiviteit inzichtelijk maken: wat betreft financieel rendement (bijvoorbeeld SROI en MKBA), tevredenheid, of het door de klant beleefde effect van een activiteit of dienstverlening (Effectmeter).

Nieuwsbericht

Bericht uit Canada: hoe houd je zicht op de effecten van welzijn?

Op 4 februari 2020 geplaatst door

‘Doen wat werkt’ is hot in Nederland. Daarom heeft het gelijknamige congres van Movisie en Sociaal Werk Nederland twee edities, namelijk op 10 maart in Zwolle en op 24 maart in Eindhoven.
Maar ook elders in de wereld is het een actueel thema. Bijvoorbeeld in Canada. Zelfstandig adviseur Christien Kaaij schreef er onderstaand artikel over.

De effecten van welzijn
Een Canadese welzijnsorganisatie wilde een integraal inzicht krijgen in het reilen en zeilen van hun organisatie. De organisatie stelde zichzelf tot taak een kwaliteitsverbeteringssysteem te ontwikkelen dat is geïntegreerd in het dagelijks werk en dat relevant en betekenisvol is voor medewerkers, managers, bestuursleden en klanten, betrouwbaar. Bovendien moest het eenvoudig zijn…

Start bij de uitvoering
Gerichte training helpt uitvoerende medewerkers een actievere rol te spelen bij het bepalen van outcome- en outputindicatoren. Uitvoerende medewerkers hebben een verhelderend inzicht hoe de impact van hun werk daadwerkelijk gemeten kan worden. De welzijnsorganisatie besloot hen een actieve co-creërende rol te geven bij zowel de jaarlijkse planning als de evaluatie. Dit verhoogde hun betrokkenheid en de kwaliteit van het werk.

Verbind de outcome indicatoren aan de visie
De meeste visies kunnen beschreven worden in twee tot drie overkoepelende outcome-indicatoren. Aangezien alle programma’s bij dienen te dragen aan de visie, dragen programma’s op een of andere manier bij aan deze indicatoren. Door een groep van verschillende ‘sub’ outcome-indicatoren te koppelen aan de overkoepelende indicator kunnen de unieke doelen van de verschillende programma's bewaard blijven.

Meer is per definitie niet beter
Regelmatig kom ik een organisatie tegen met 400 verschillende indicatoren. Een veelgebruikte regel is dat alles wat gemeten wordt moet (kunnen) leiden tot een verandering ten goede voor de klant. Hoewel ieder programma uniek is kunnen indicatoren door kleine aanpassingen geschikt gemaakt worden voor verschillende programma’s.

Werk met één template
Het gebruik van veel verschillende programma's kan leiden tot een veelheid aan planningstemplates. Dit maakt een goede voortgangsrapportage vaak lastig en tijdsintensief. Een analyse van de verschillende werkplannen in de Canadese welzijnsorganisatie leidde tot één template voor de gehele organisatie die tevens dienst doet als afdelingsplan én voortgangsrapportage.

  • Een uitgebreidere versie van het artikel over deze Canadese aanpak vind je in de bijlage
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten