Themaoverzicht

Effectiviteit

Kwaliteit & Professionalisering

De kwaliteit van sociaal werk hangt nauw samen met  de effectiviteit ervan. Zijn de beoogde resultaten behaald? Ervaren klanten meerwaarde? Heeft het (financieel) rendement opgeleverd? Opdrachtgevers, samenwerkingspartners én sociaalwerkorganisaties zelf zoeken antwoorden op deze vragen. Voor verantwoording maar vooral omdat inzicht in effectiviteit en meerwaarde noodzakelijk is om de ondersteuning van doelgroepen te verbeteren. Er bestaan inmiddels allerlei instrumenten die effectiviteit inzichtelijk maken: wat betreft financieel rendement (bijvoorbeeld SROI en MKBA), tevredenheid, of het door de klant beleefde effect van een activiteit of dienstverlening (Effectmeter).

Blogoverzicht

GEBRUIKERSPERSPECTIEF IN HET SOCIALE DOMEIN

In de publicatie ‘Wat verandert’ (2019) maakt Movisie het onderscheid tussen werkzame mechanismen en werkzame elementen in Social Work. Hoe werkt dat in jouw organisatie

43

Storytelling en maatschappelijke effecten social work

Social work maakt het verschil. Welke sporen laat jouw organisatie achter? Door verhalen te verzamelen en vervolgens te duiden krijg je zicht op de maatschappelijke effecten.

117

Maak Preventie net zo Hot als Repareren

Preventie is niet sexy. Voorkómen is weliswaar béter dan genezen, maar veel minder zichtbaar. Investeren in preventie betaalt zich niet meteen uit. Op de lange termijn echter wel.

1548

Wijkteams bréder bekeken

“Wijkteams laten de zorgkosten alleen maar verder stijgen”. Dat is de conclusie die je zou kunnen trekken uit het recente onderzoek van het CPB. Echter...

2450

"Ik hoef het niet op te lossen"

Deze column is een onderdeel van "Kijk in de praktijk" van hulpverleners. Het beschrijft in het kort 1 van de dilemma's van kinderen van gescheiden ouders en de betekenis van haar deelname aan KIES.

3091

CPB: wijkteams zien meer, Wmo-zorgkosten stijgen

Gemeenten zetten wijkteams in om de zorg dicht bij de cliƫnt te organiseren, bijvoorbeeld via mantelzorg. Alleen als dit niet mogelijk is, wordt professionele zorg ingezet. In de meeste gemeenten...

376
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten