Publicatie

Handreiking wijkgericht werken vanuit de aanpak WijKring

19 juni 2018 | 1 minuut lezen

De handreiking ‘In verbinding met de wijk’ beschrijft in zes stappen hoe er binnen de aanpak WijKring invulling gegeven wordt aan wijkgericht werken. WijKring is een initiatief uit Nijmegen en is geïnspireerd door het Engelse model KeyRing (KeyRing Living Support Networks, z.d.). Een WijKring is een groep van ongeveer negen mensen met een ondersteuningsvraag die op loopafstand van elkaar (gaan) wonen. Samen verkennen zij de wijk, zetten zich in voor de wijk en steunen zij elkaar, waarbij uitgegaan wordt van talenten en kwaliteiten. Er wordt ingezet op optimale afbouw van professionele steun en optimale opbouw van informele steun.

Deze handreiking is tot stand gekomen op basis van het onderzoek WijKringen Versterken, dat uitgevoerd is door verschillende organisaties; Pluryn, Het Inter-Lokaal & Tandem, Gemeente Nijmegen en Kenniscentrum HAN SOCIAAL. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt vanuit het programma Gewoon Bijzonder van ZonMw en mede daarom sluit deze handreiking aan bij wijkgericht werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die sociale verbindingen in de wijk wil versterken. Dit kunnen sociaal werkers zijn, beleidsambtenaren, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, studenten of docenten.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact