Publicatie

Evaluatie Buurtsportcoaches

Janina van der Zande
16 november 2017 | 1 minuut lezen

Het doel van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) was inzicht te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de Bic hebben geïmplementeerd, wat de lokale resultaten zijn van de inzet van buurtsportcoaches en welke factoren hierbij een rol spelen, teneinde de landelijke impact van de impuls in beeld te brengen.

De evaluatie biedt tevens handvatten voor het sociaal domein om samen te werken met buurtsportcoaches en aanverwante functies. Vanaf pagina 143 zijn aanbevelingen en conclusies hierover te lezen.

De evaluatie bevindt zich in de bijlage

1 document toegevoegd
Lid wordenContact