Publicatie

Het rendement van de Schilderswijk Moeders

Janina van der Zande
12 oktober 2017 | 1 minuut lezen

Kwetsbare en geïsoleerde vrouwen met een migratieachtergrond zijn vaak moeilijk bereikbaar voor reguliere hulpverlening. Door (migranten)zelforganisaties, sleutelfiguren of welzijnsorganisaties worden daarom intermediairs ingezet, die ondersteuning bieden en een brugfunctie vormen tussen deze huishoudens en professionele hulpverlening. Tot op heden ontbreekt inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van dergelijke intermediairs.

Kennisplatform Integratie & Samenleving brengt door middel van een maatschappelijke rendementsanalyse de meerwaarde in beeld van de Schilderswijk Moeders in Den Haag. Dit is een project van buurtcentrum de Mussen en een aantal zelforganisaties, waarin vrijwilligers geïsoleerde vrouwen in de Schilderswijk ondersteunen en begeleiden naar reguliere hulpverlening.

Uit de analyse blijkt dat de baten van het project de kosten meer dan compenseren. Met een relatief beperkte professionele inzet en kosten, slaagt het project Schilderswijk Moeders er in om belangrijke maatschappelijke effecten te bereiken.

In de bijlage vindt u het volledige onderzoek

Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving

1 document toegevoegd
Lid wordenContact