Publicatie

Rapportage quickscan meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Monique Kaasjager
14 januari 2016 | 1 minuut lezen

De quickscan bestaat uit

  • een onderzoek onder professionals uit de sectoren waar de meldcode van toepassing is.
  • een onderzoek onder veilig thuis organisaties
  • een onderzoek onder toezichthouders

De MOgroep heeft leden geattendeerd op deelname aan het onderzoek. Er was vooral deelname van peuterspeelzalen leden, dat is terug te zien in reacties onder kopje kinderopvang. 

De voortgangsrapportage Geweld en Afhankelijkheidsrelaties is 12 januari 2016 aan de Tweede Kamer toegezonden. Onderdeel van deze rapportage is de rapportage van de Quickscan naar de werking van de meldcode. 

Het onderzoek is gedaan door BMC in november 2015.

Zie daarvoor de bijlage. 

1 document toegevoegd
Lid wordenContact